Ajankohtaista

Harjureitti on neljän kunnan (Huittinen, Loimaa, Oripää, Säkylä) hallinnoima ulkoilureitistö Säkylänharjulla. Kunnat haluavat yhdessä kehittää ja parantaa Harjureittiä kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämä kysely on osa kehittämistyötä. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10 minuuttia. Jos et ole käynyt Harjureitillä, voit antaa kyselyssä kehittämisideoita, jotka saisivat sinut kiinnostumaan Harjureitillä käynnistä. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan lahjakortti, mutta kyselyyn voi vastata myös nimettömänä.

OSALLISTU KYSELYYN

Harjureitillä on tällä hetkellä olosuhteisiin nähden hyvät hiihto-olosuhteet. Varovaisuutta kannattaa noudattaa isommissa laskuissa, jotka saattavat olla jäisiä ja ilman latua. Seuraa lumitilannetta Harjureitin nettivisuilta löytyvästä kelikamerasta.