Asiointi verkossa

Sivulle on koottu teknisen puolen lomakkeita. Osa lomakkeista on tulostettavia pdf-lomakkeita, osa sähköisesti lähetettäviä.

Tontit

Tontinvarauslomake

Tontinvarauslomake (sähköinen versio)


 

Kunnallistekniikka

Kaivu-/sijoituslupahakemus


 

Rakennusvalvonta

Sähköinen asiointipalvelu:

Rakennusvalvonnan lomakkeita


päivitetty: 19.5.2017