Avoimet työpaikat

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen.

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


Loimaan kaupungin lastensuojelussa on haettavana ti 23.4.2019 klo 13.00 mennessä

vakituinen sosiaaliohjaajan virka

Loimaan kaupungin lastensuojeluun haetaan sosiaaliohjaajaa, jonka työtehtäviin kuuluu lastensuojelun työtehtävät yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa. Verkostotyöskentely on olennainen osa työtehtäviä. Loimaan kaupungin lastensuojelussa ollaan ottamassa käyttöön systeemistä työmallia, sekä perhekeskusmallia.

Lastensuojelussa työskentelevällä sosiaaliohjaajalla  on tukenaan moniammatillinen työryhmä, lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti mm. muiden varhaisen tuen yksiköiden ja perheneuvolan ammattilaisten kanssa. Työntekijällä on mahdollisuus työnohjaukseen.

Työyhteisössä pidetään tärkeänä yhteistyön sujuvuutta, työssä jaksamista tukevaa ilmapiiriä, joustavuutta ja itsenäistä työskentelyotetta.

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdon mukainen sosionomin AMK tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015). Eduksi katsotaan työkokemus lapsiperheiden kanssa tehdystä työstä. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Koeaika on 6 kuukautta.

Tehtäväkohtainen palkka   2525,66 €/kk

Yhteydenotot sekä lisätiedot sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto puh: 040-575 4143 heli.kaskiluoto@loimaa.fi

Loimaan kaupungin suun terveydenhuollossa on haettavana hammashoitajan toimi 29.4.2019 klo 15.00 mennessä. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattirekisteriin merkitty hammashoitaja tai lähihoitaja osaamisalana suun terveydenhuolto. Työ on monipuolista hammashoitajan työtä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on 6 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitulta vaaditaan tartuntalain 48 § mukainen rokotussuoja. Työpaikka on savuton.

Lisätietoja antaa vastaava suuhygienisti Raija Tiainen tai hammashoitaja Tiina Haapala puh 0503288345.

Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoitetaan vastaavalle suuhygienistille osoitteella Loimaan kaupunki Sosiaali-ja terveyspalvelukeskus Suun terveydenhuolto Raija Tiainen Vareliuksenkatu 1 32200 LOIMAA.
Kirjekuoreen merkintä HAMMASHOITAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.

15.4.2019 JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa terapiapalveluissa on haettavana

 

5.5.2019 klo 15 mennessä fysioterapeutin sijaisuus ajalle 3.6.–31.10.2019.

 

Työtehtävät koostuvat fysioterapeutin työtehtävistä avoterveydenhuollossa. Kelpoisuusvaatimuksena on fysioterapeutin tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna fysioterapeuttina.

 

Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. 

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

 

Lisätietoja antaa: johtava hoitaja Anni Lintula puh. 02 7612220.

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

 

Loimaa 15.4.2019

 

johtava hoitaja

 


päivitetty: 16.4.2019