Avoimet työpaikat

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen.

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


 

 

Loimaan kaupungin sosiaalitoimessa on haettavana 2.11.2018 klo 13.00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA

lastensuojelun avo-ja sijaishuollon tiimissä. Virka on uusi. Virka täytetään 1.12. alkaen tai sopimuksen mukaan.

Loimaan kaupungin lastensuojeluun haetaan sosiaalityöntekijää, jonka työtehtäviin kuuluu lastensuojelun avo- sijais- ja jälkihuollon työtehtävät. Verkostotyöskentely on olennainen osa työtehtäviä. Loimaan kaupungin lastensuojelussa ollaan ottamassa käyttöön systeemistä työmallia, sekä perhekeskusmallia.

Lastensuojelussa työskentelevällä sosiaalityöntekijällä on tukenaan moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu 4,5 sosiaalityöntekijää sekä 3 sosiaaliohjaajaa, lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti mm. muiden varhaisen tuen yksiköiden ja perheneuvolan ammattilaisten kanssa. Työntekijällä on mahdollisuus työnohjaukseen.

Työyhteisössä pidetään tärkeänä yhteistyön sujuvuutta, työssä jaksamista tukevaa ilmapiiriä, joustavuutta ja itsenäistä työskentelyotetta.
Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Eduksi katsotaan työkokemus lapsiperheiden kanssa tehdystä työstä. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Koeaika 6 kuukautta
Palkkaus KVTES


Yhteydenotot sekä lisätiedot sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto puh: 040-575 4143 heli.kaskiluoto@loimaa.fi

 


 

 

Loimaan kaupungin talous- ja it-palvelut hakee 29.10.2018 mennessä

 TALOUSJOHTAJAA

 Loimaan kaupungin talousjohtajan viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta vaativissa hallintotehtävissä.

Talousjohtajan tehtäviä ovat kaupunkikonsernin:

-    toiminnan ja talouden suunnittelun ohjaaminen ja johtaminen;- rahatoimen hoitaminen;
- toiminnan ja talouden raportointi- ja arviointijärjestelmästä vastaaminen ja kehittäminen;- laskentatoimen ja kustannuslaskennan kehittäminen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjaus sekä
-   it-palvelujen koordinointiin ja hankintatoimen ohjaukseen liittyvät tehtävät.

 Talousjohtaja vastaa tehtävistä kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Talousjohtaja on johtavassa asemassa oleva viranhaltija sekä kaupungin johtoryhmän jäsen.
Talousjohtaja on talous- ja it-palveluyksikön esimies.

Työ vaatii monipuolista erityisosaamista sekä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Virka on toistaiseksi voimassa oleva. Ennen viran vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Virkaa täytettäessä voidaan käyttää koeaikaa. Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Viran hakuaika päättyy 29.10.2018 klo 15.00.

Jätä hakemuksesi sähköisesti osoitteeseen www.kuntarekry.fi (työavain 199888).

 Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Jari Rantala (050-3115030) ja henkilöstöjohtaja Mariikka Myllyniemi (050-5529530).

 09.10.2018

Loimaan kaupunki

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

PUHETERAPEUTIN VANHEMPAINVAPAASIJAISUUS 


Puheterapeutin työ muodostuu pääasiassa lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä yhteistyöstä vanhempien, neuvolan ja päivähoidon kanssa. Perusterveydenhuollon puheterapeutin työ on itsenäistä. Tukenasi ovat terveyskeskuksemme toinen puheterapeutti ja muut ammattilaiset.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun puheterapeutin pätevyys.

Pätevien hakijoiden puuttuessa loppuvaiheen logopedian opiskelijat huomioidaan.


Työ alkaa 18.6.2018 ja jatkuu 14.5.2019 asti, mahdollisesti pidempäänkin.

Puheterapeutin tehtäväkohtainen palkka on 3.600 euroa kuukaudessa ja koeaika on 4 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2010, 3 §) mukainen rekisteriote ennen sijaisuuden vastaanottamista. Lisäksi edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa.

Paikka täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.


Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.


31.5. asti lisätietoja antaa vs osastonhoitaja Nina Tainio puh.02 7612226
1.6. alkaen lisätietoja antaa puheterapeutti Aino Pouru puh. 02 761 2353 tai puheterapeutti Tiia Kaljonen puh. 02 761 2373

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.


Loimaa 17.4.2018
vs osastonhoitajaLoimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Suun terveydenhuollossa on haettavana SUUHYGIENISTIN TOIMI 31.10.2018 klo 14.00 mennessä.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys, suuhygienistin (AMK) -tutkinto tai aikaisempi vastaava tutkinto.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Valittavalta edellytetään tartuntalain 48§ mukainen rokotussuoja. Työpaikka on savuton.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti kuntarekry.fi kautta
tai sähköpostilla: raija.tiainen@loimaa.fi
tai osoitteella
Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Suun terveydenhuolto
Vareliuksenkatu 1
32200 Loimaa
Kuoreen tunnus ”Hakemus”

Lisätietoja antaa vastaava suuhygienisti Raija Tiainen p. 027612272 tai sähköpostitse raija.tiainen@loimaa.fi

Haluatko työskennellä kuntoutuksen parissa, mutta samalla haluat pitää ja kehittää osaamistasi myös akuutissa hoitotyössä – jos vastasit kyllä, olet juuri hän ketä tiimimme kaipaa

Haemme sairaanhoitajia eripituisiin sijaisuuksiin

Olemme Loimaan kaupungin Akuutteja kuntoutusosastoja ja kaipaamme innovatiiviseen joukkoomme sairaanhoitajia. Arvostamme erityisesti potilaslähtöistä toimintaa, luovuutta ja halua tehdä tiimityötä.

Potilaamme tulevat osastoillemme joko päivystyksestä tai jatkohoitoon muista sairaaloista. Hoidon tavoitteena on kuntoutuminen takaisin kotiin. Pystyt hyödyntämään osaamistasi eri erikoisaloilla, sillä potilaskirjomme on laaja. Toimimme Tyks Loimaan sairaalan tiloissa tiiviissä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna sairaanhoitajana. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Mottomme on yhdessä yhteistyöllä huumoria unohtamatta kohti parempaa tulevaisuutta!

Kysy lisää, kerromme mielellämme enemmän osastoistamme, toki haluamme kuulla lisää sinustakin!
Lisätietoja antavat:
hallinnollinen osastonhoitaja Elina Knuutila puh. 02 761 2387/ elina.knuutila@loimaa.fi ja apulaisosastonhoitaja Erja Anttila puh. 02 761 2721/erja.anttila@loimaa.fi

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta.


Loimaa 28.9.2018
hallinnollinen osastonhoitaja

päivitetty: 17.10.2018