Avoimet työpaikat

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen. Avoimet työpaikat näkyvät alla olevan linkin kautta:

Kuntarekry.fi-palveluun

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Suun terveydenhuollossa on haettavana SUUHYGIENISTIN TOIMI 07.08.2017 klo 15.00 mennessä.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys, suuhygienistin (AMK) -tutkinto tai aikaisempi vastaava tutkinto.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valituksi tulleen on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työpaikka on savuton.
Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti:
tuulikki.tammiala-salonen@loimaa.fi
tai
Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Suun terveydenhuolto
Vareliuksenkatu 1
32200 Loimaa Kuoreen tunnus ”Hakemus”

Lisätietoja antaa vastaava suuhygienisti Raija Tiainen p. 027612272 tai sähköpostitse raija.tiainen@loimaa.fi

Loimaan kaupungissa on haettavana 28.7.2017 klo 13:00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA lastensuojelun tiimissä

Etsimme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan lastensuojelun tiimiin 1.9.2017 alkaen. Tiimiimme kuuluu 4 sosiaalityöntekijää ja 3 lastensuojelun sosiaaliohjaajaa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat työskentely lapsen ja hänen läheistensä kanssa, lastensuojelutarpeen selvittäminen, avohuollon tukitoimien järjestäminen ja niistä päättäminen, lapsen kiireellinen sijoitus sekä huostaanoton ja sijoituksen valmistelu.

Työ on monipuolista ja haastavaa. Työtä tehdään tarvittaessa parityönä ja tukena ovat säännölliset työohjaukset (tiimin viikoittaiset palaverit ja työnohjaus). Työ alkaa 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Työaika on 37 h 30 min/vko ja palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Lain mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun.

Hakijan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote tarkistetaan lain (504/2002) mukaisesti.

Loimaa on savuton työyhteisö.

Hakemukset pyydetään tekemään osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto 050 5696937 sekä sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto 040 5754143.

Loimaalla 26.6.2017
Hyvinvointivaliokunta

 

Loimaan kotihoidossa on haettavana kaksi lähihoitajan toimea 28.7.2017 klo 15 mennessä.

Lähihoitajan toimen kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 272/2005 mukainen lähihoitajan kelpoisuus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Koeaika on neljä kuukautta. Työpaikka on savuton.

Lisätietoja antaa: Kotihoidon osastonhoitaja Kirsi Theodorakis puh. 02 761 2381.

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Hakemuksia ei palauteta. Kuoreen tunnus "hakemus".

Loimaa 6.7.2017.
Kotihoidon osastonhoitaja

Loimaan kaupungissa on haettavana 28.7.2017 klo 13:00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA Ankkuritiimissä

Ankkuri-toiminta on moniviranomaisyhteistyötä, jonka tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella Ankkuri-toimintaa on Turussa, Porissa, Raumalla ja Salossa. Loimaan poliisilaitoksella ollaan käynnistämässä Ankkuri-toimintaa syksyn aikana, mikäli kutien välinen sopimus syntyy.

Ankkuri on valtakunnallisesti käyttöön otettu toimintamalli, jossa on otettu huomioon alueellisesti ja paikallisesti olosuhteet ja jo olemassa olleet käytännöt.

Ankkuri-tiimit koostuvat poliisin, sosiaalitoimen ja terveydenhoidon edustajien muodostamasta ryhmästä. He tekevät tiivistä yhteistyötä tuoden kukin ammattiosaamisensa ja taustaorganisaatioidensa tuen ja osaamisen tiimin käyttöön.

Ankkuri-tiimien tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä seuraavin toimenpitein:

1. Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen.

2. Nopea puuttuminen lähisuhde-, perheväkivaltaan ja tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen.

3. Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä ja jalkautumalla nuorten pariin.

Haemme Loimaan poliisiasemalle sosiaalityöntekijää Ankkuri-tiimiin. Toiminnan ollessa uusi, tiimillä on mahdollisuus kehittää toimintamalleja Loimaan seudulle sopiviksi. Työ alkaa mahdollisesti syyskuussa 2017 ja viran täyttäminen edellyttää kuntien välisen sopimuksen syntymistä.

Työaika on 37 h 30 min/vko ja palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on 6 kk.

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Hakijan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote tarkistetaan lain (504/2002) mukaisesti.

Loimaa on savuton työyhteisö.

Hakemukset pyydetään tekemään osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto 050 5696937 sekä sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto 040 5754143.

Loimaalla 26.6.2017
Hyvinvointivaliokunta

päivitetty: 20.7.2017