Avoimet työpaikat

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen. Avoimet työpaikat näkyvät alla olevan linkin kautta:

Kuntarekry.fi-palveluun

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen perhepalveluissa julistetaan haettavaksi  22.11.2017 klo 13.00 mennessä

VASTAAVAN OHJAAJAN VIRKA PERHETYÖSSÄ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUSSA 1.12.2017 ALKAEN


Vastaava ohjaaja toimii perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun esimiehenä ja tekee palvelutarpeen arviointeja.

Viran kelpoisuusehtona on sosionomi (AMK) tutkinto.
Palkkaus KVTES:n mukainen.
Hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

Koeaika on 4 kk.
 

Loimaa on savuton työpaikka.

Hakemukset toivotaan lähetettäväksi Kuntarekry-palvelun
kautta (www.kuntarekry.fi).
.
Lisätietoja antaa sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto 040 5754143Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana
30.11.2017 klo 12.00 mennessä

KAKSI TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAA

Loimaa on vireä seutukuntansa keskuskaupunki Turun ja Tampereen välissä hyvien liikenneyhteyksien päässä. Elinkeinorakenteemme on monipuolinen. Kaupungissa on laajat harrastusmahdollisuudet. Asuinympäristönä kaupunkimme on ihanteellinen erinomaisine ulkoilumahdollisuuksineen – kuitenkin Turku ja Tampere ovat helposti saavutettavissa niin rauta- kuin maanteitsekin. Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Loimaalla on hyvinvointivaliokunnan alaisuudessa toimiva, yhdistetty sosiaali- ja terveyspalvelu-keskus, joka järjestää perusterveydenhuollon palvelut Loimaan kaupungin lisäksi Oripään kunnan asukkaille.

Työyhteisömme on innostunut ja kehittää aktiivisesti toimintaansa.
Teemme merkittävää yhteistyötä erikoissairaanhoidon palvelut alueellamme järjestävän Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.
Sairaanhoitopiirillä on kaupungissamme TYKS Loimaan sairaala sekä aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian työryhmät.
Potilashallintojärjestelmämme on Pegasos.

Virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen sairaanhoito toteutetaan seudullamme TYKS Loimaan sairaalassa Varsinais-Suomen shp:n ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimesta.
Lääkäreillämme ei ole päivystysvelvollisuutta.

Toinen haettavana olevista terveyskeskuslääkärin viroista sijoittuu kaupungin akuuteille kuntoutusosastoille, joita on kolme kappaletta, kaikki 22-paikkaisia. Osastojen yhteydessä toimii myös 5-paikkainen kotisairaala. Osastoista kahdella tuotetaan yhteistyösopimuksen nojalla vuodeosastopalvelua myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille yhteensä 20 vuodepaikan verran.

Toinen haettavana olevista terveyskeskuslääkärin viroista sijoittuu avoterveydenhuoltoon. Ensisijainen työntekopaikka siinä on Oripään yhden lääkärin terveysasemalla.

Tehtäväkuvauksissa pyritään huomioimaan hakijoiden kiinnostuksen kohteet.

Terveyskeskuslääkärin kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet.

Emme noudata väestövastuuvirkaehtosopimusta, joten lääkärin työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa.
Palkkaus on paikallisesti sovittu kannustavaksi terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaisen palkan vaihdellessa lääkärin koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen mukaan välillä 4 578 – 6 150 euroa kuukaudessa.
Virkojen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.


LISÄKSI MEILLÄ ON TARJOLLA VANHEMPAINVAPAASIJAISUUKSIA NIIN VUODEOSASTOILLA KUIN AVOTERVEYDENHUOLLOSSAKIN.

Työaika ja palkkaus kuten terveyskeskuslääkärin virassa. Osastoilla on mahdollisuus suorittaa yleislääketieteen erikoistumispalvelua geriatriassa, sisätaudeilla ja kirurgiassa.

Hakemukset ja CV:t osoitteeseen: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa.

Tarkempia tietoja antaa johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh. 02 761 2101, sari.koistinen@loimaa.fi.

Loimaalla 31.10.2017
Johtava ylilääkäri
Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

24.11.2017 klo 15 mennessä sairaanhoitajan toimi, jonka tämänhetkinen sijoituspaikka on avosairaanhoidossa. Työtehtäviin sisältyvät mm. vastaanottotyö, päiväpäivystykseen osallistuminen sekä hoidon tarpeen arviointi terveysasemilla.


Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna sairaanhoitajana.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Koeaika on neljä kuukautta. Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: vs. osastonhoitaja Nina Tainio puh. 02 761 2226.

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.


Loimaa 6.11.2017
vs. osastonhoitaja

päivitetty: 21.11.2017