Avoimet työpaikat

                                                                                                                                                                                                     

TULE TÖIHIN LOIMAAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUUN JOHTAVAKSI OHJAAJAKSI! 

Vammaispalvelujen johtavan ohjaajan tehtäviin kuuluvat asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelmien laatiminen, erityishuolto-ohjelmien valmistelu, hakemusten käsittely sekä vammais- ja kehitysvammapalvelujen päätöksentekoa. Johtava ohjaaja toimii vammaispalvelujen tehtäväalueen vastaavana työntekijänä ja vammaispalvelujen henkilökunnan lähiesimiehenä.

Edellytämme hakijalta  hyviä asiakas- ja tiimityön taitoja, yhteistyökykyä toimia monialaisissa verkostoissa ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Toivomme, että sinulla on kokemusta vammaispalvelujen työtehtävistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Viran koeaika on 6 kuukautta. Viran täyttö on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus myöntää viran täyttöluvan.

Tarjoamme:

 • Pro Consonan etäkäyttömahdollisuuden Soma-mobiilin turvin
 • Uudet laitteet videoneuvotteluissa sekä kahdenkeskisissä neuvotteluissa
 • Kilpailukykyisen palkan, viran tehtäväkohtainen palkka on 3100,14€/kk
 • Monipuolisen ja mielenkiintoisen työtehtävän, jossa olet tärkeässä osassa loimaalaisten erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämässä.

Vakituinen virka on haettavissa 11.3.2019 klo 13 mennessä. Hakemukset mielellään osoitteeseen www.kuntarekry.fi

Yhteydenotot sekä lisätiedot sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto puh: 040-575 4143 heli.kaskiluoto@loimaa.fi

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen.

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


 

TULE TÖIHIN LOIMAAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELUUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄKSI!

 • Palkka rekrylisän kanssa 3734,00 € + sitoutumislisä 1000,00€ ensimmäisen vuoden jälkeen + 1000,00 € toisen vuoden sitoutumisen jälkeen
 • Kiinteä ja vakituinen työparityöskentely sosiaaliohjaajan kanssa
 • Mikäli saamme kaikki vakanssit täytettyä, asiakasmäärä/työntekijä noin 30-35
 • Eriytetty alkuarviointi- ja palvelutarpeen arviointi-työskentely
 • Ankkuri-toiminta Loimaan seudulla toimivaa
 • SOMA- mobiili käytössä (= Pro Consonan etäkäyttö)
 • Olemme saaneet koulutuksen systeemisen lastensuojelun menetelmään, tiimin käytössä tarvittaessa myös pari- ja perheterapeutti
 • Uudet laitteet videoneuvotteluissa sekä kahdenkeskisissä neuvotteluissa
 • Toimivat peruspalvelut, ei jonoja esim. perheneuvolaan eikä lapsiperheiden kotipalveluun
 • Toimiva VR- yhteys Turusta
 •  
 • Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Eduksi katsotaan työkokemus lapsiperheiden kanssa tehdystä työstä. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.
 •  
 • Virat (2 heti + 2 heinäkuusta 2019 tai sopimuksen mukaan) ovat haettavana pe 1.3.2019 klo 13.00 mennessä.

Koeaika on 6 kuukautta.

Yhteydenotot sekä lisätiedot sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto, heli.kaskiluoto@loimaa.fi, puh. 040 5754143                                                                        

Vaikka pakkaset paukkuvat meillä täällä Loimaalla valmistaudumme jo tulevaan kesään.

Haluatko työskennellä kuntoutuksen parissa, mutta samalla haluat pitää ja kehittää osaamistasi myös akuutissa hoitotyössä – tässä siis sinulle kesätyöpaikka.
Loimaan Akuuteilla kuntoutusosastoilla on haettavana sairaanhoitajan sijaisuuksia kesälle 2019.


Kaipaamme kesäksi innovatiiviseen joukkoomme valmiita ja valmistuvia sairaanhoitajia, myös alan loppuvaiheen opiskelijat otetaan haussa huomioon. Arvostamme erityisesti potilaslähtöistä toimintaa, hyvää työmotivaatiota ja halua tehdä tiimityötä.

Potilaamme tulevat osastoillemme joko päivystyksestä tai jatkohoitoon muista sairaaloista. Hoidon tavoitteena on kuntoutuminen takaisin kotiin. Pystyt hyödyntämään osaamistasi eri erikoisaloilla, sillä potilaskirjomme on laaja. Toimimme Tyks Loimaan sairaalan tiloissa tiiviissä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna sairaanhoitajana. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Mottomme on yhdessä yhteistyöllä huumoria unohtamatta kohti parempaa tulevaisuutta!

Aloitamme hakemusten käsittelyn heti ja paikat täytetään, kun sopiva sijainen on löytynyt.

Lisätietoja antavat:
Hallinnollinen osastonhoitaja Elina Knuutila puh. 02 761 2387/ elina.knuutila@loimaa.fi
Apulaisosastonhoitajat Erja Anttila puh. 02 761 2721 / erja.anttila@loimaa.fi,
Soile Norri puh. 02 7612384 / soile.norri@loimaa.fi ja
Leena Paavilainen 02 761 2711 / leena.paavilainen@loimaa.fi

Hakemukset 28.2.2019 mennessä Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta tai s-postilla osoitteeseen elina.knuutila@loimaa.fi


Loimaa 8.1.2019
hallinnollinen osastonhoitaja

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

 

28.2.2019 klo 15 mennessä sairaanhoitajan toimi, jonka tämänhetkinen sijoituspaikka on avosairaanhoidossa. Työtehtäviin sisältyvät mm. sairaanhoitajan itsenäinen vastaanottotyö, kiirevastaanoton toimintaan osallistuminen sekä hoidon tarpeen arviointi.

 

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna sairaanhoitajana.

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on 4 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.  Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

 

Lisätietoja antaa: johtava hoitaja Anni Lintula puh. 02 7612220.

 

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

Loimaa 12.2.2019

johtava hoitaja

 


Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

 

28.2.2019 klo 15 mennessä fysioterapeutin toimi, jonka tämänhetkinen sijoituspaikka on Loimaan akuuteilla kuntoutusosastoilla.

Tyks Loimaan sairaalan tiloissa toimii kolme 22-paikkaista Loimaan akuuttia kuntoutusosastoa. Potilaat ohjautuvat osastoille terveyskeskuslääkärin vastaanotolta, Tyks Loimaan sairaalan päivystyksestä sekä jatkohoitona Tyks Kantasairaalasta. Osastoilla hoidetaan mm. geriatrisia, neurologisia, sisätautisia, traumatologisia ja ortopedisia potilaita.

Osastoilla työskentelee yhteensä 4 fysioterapeuttia. Toimintaterapeutin kanssa tehdään yhteistyötä viikoittain. Työskentely osastolla on moniammatillista yhteistyötä. Yksilöllisen fysioterapian lisäksi, fysioterapeutin työtehtäviin kuuluu kotiutumista tukevat kotikäynnit, apuvälinearviot, jatkokuntoutuksen järjestäminen sekä yhteistyö avopuolen toimijoiden kanssa. Fysioterapeutti on mukana murtumajatkohoitopoliklinikan toiminnassa kahtena päivänä viikossa. Osastolla kirjataan rakenteisesti Pegasos- potilastietojärjestelmään.

Tarjoamme sinulle aktiivisen, monialaisen ja innostuneen työyhteisön sekä tiiviin yhteistyön osastojen fysioterapeuttien kesken. Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta eri potilasryhmien kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, aktiivisuutta ja joustavuutta työyhteisön jäsenenä sekä itsenäistä, kehittämismyönteistä työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on fysioterapeutin tutkinto ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoitusoikeus laillistettuna fysioterapeuttina.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Koeaika on 4 kk.

 

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

 

Lisätietoja antaa: Apulaisosastonhoitaja Erja Anttila puh. 02 761 2721

 

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

 

Loimaa 11.2.2019

hallinnollinen osastonhoitaja 


päivitetty: 19.2.2019