Avustukset ja stipendit

Sivistysvaliokunnan myöntämät avustukset

Sivistysvaliokunnan vuosittain myöntämiä avustuksia voivat hakea paikalliset rekisteröidyt liikuntajärjestöt sekä paikalliset ja alueelliset erityisliikuntaa tarjoavat rekisteröidyt yhdistykset.
 

Kohdeavustukset

Liikuntapalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää paikallisille rekisteröidyille liikunta- ja urheilujärjestöille, sekä alueellisten erityisliikuntaa tarjoavien rekisteröidyn järjestöjen liikunta-, valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan.

Kohdeavustusten 2018 hakuaika päättyy 15.11.2018 klo 15.00

Liikuntapalveluiden kohdeavustushakemukset:

Tulostettavat hakemukset ja liitelomakkeet

 (Firefox ei tue  tällä hetkellä täyttevää lomaketta, lomakkeen voi täyttää IE, tai Chrome selainversiossa)

Kohdeavustushakemus

Liitelomakkeet:

valmentaja- ja toimitsijakoulutus

tapahtuma-avustus

kalustohankinnat

vuokra-avustus

uuden toiminnan avustus

Nuoriso-ja kulttuuripalveluiden kohdeavustushakemus:

 Avustusten hakulomake 2018 nuoriso ja kulttuuri

 

  Yleisavustus

Liikuntapalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää paikallisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaiseen liikuntatoimintaan. Yleisavustusta voidaan myöntää myös Loimaalle rekisteröidylle paikalliselle erityisliikuntaa tarjoavalle järjestölle. Avustusta saavan järjestön/yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintakauden. Liikuntapalvelujen yleisavustukset haetaan vuonna 2018 sähköisesti osoitteessa www.seuraverkko.fi

Sähköisen haun ohjeet

Liikuntapalveluiden yleisavustusten 2018 hakuaika on päättynyt 30.4. klo 15.


Avustusohjeet

Liikuntapalvelujen yleisavustukset haetaan sähköisesti vuonna 2018. Haku tapahtuu osoitteessa www.seuraverkko.fi

Liikuntapalvelujen yleisavustusten 2018 hakeminen

Avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2018


Urheilustipendisääntö

Loimaan kaupungin urheilustipendisäännön tarkoituksena on olla tunnustuksena siitä myönteisestä julkisuudesta, jota stipendin saaja on menestymisensä myötä hankkinut kotipaikkakunnalleen. Stipendillä katsotaan olevan myös aktivoiva ja kannustava merkitys kaupungin nuorisourheilun kehittymiselle.

Urheilustipendisääntö

Stipendianomus, yksilölaji

Stipendianomus, joukkuelaji

päivitetty: 17.10.2018