Avustukset ja stipendit

Sivistysvaliokunnan myöntämät avustukset

Sivistysvaliokunnan vuosittain myöntämiä avustuksia voivat hakea paikalliset rekisteröidyt liikuntajärjestöt sekä paikalliset ja alueelliset erityisliikuntaa tarjoavat rekisteröidyt yhdistykset.
 

          Yleisavustus

Liikuntapalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää paikallisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaiseen liikuntatoimintaan. Yleisavustusta voidaan myöntää myös Loimaalle rekisteröidylle paikalliselle erityisliikuntaa tarjoavalle järjestölle. Avustusta saavan järjestön/yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintakauden. Liikuntapalvelujen yleisavustukset haetaan vuonna 2017 sähköisesti osoitteessa www.seuraverkko.fi


Kohdeavustukse
t

Liikuntapalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää paikallisille rekisteröidyille liikunta- ja urheilujärjestöille, sekä alueellisten erityisliikuntaa tarjoavien rekisteröidyn järjestöjen liikunta-, valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan.

Kohdeavustusten 2017 hakuaika päättyy 15.11.2017 klo 15.00

Avustusohjeet

Liikuntapalvelujen yleisavustukset haetaan sähköisesti vuonna 2017. Haku tapahtuu osoitteessa www.seuraverkko.fi

Liikuntapalvelujen yleisavustusten 2017 hakeminen

Avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2017


Urheilustipendisääntö

Loimaan kaupungin urheilustipendisäännön tarkoituksena on olla tunnustuksena siitä myönteisestä julkisuudesta, jota stipendin saaja on menestymisensä myötä hankkinut kotipaikkakunnalleen. Stipendillä katsotaan olevan myös aktivoiva ja kannustava merkitys kaupungin nuorisourheilun kehittymiselle.

Urheilustipendisääntö

Stipendianomus, yksilölaji

Stipendianomus, joukkuelaji

päivitetty: 16.11.2017