Hankinnat

Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hirvihovin IV-saneerauksesta.

Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisesti e-hankinnat.fi -palvelussa, jonka kautta tarjous on myös annettava viimeistään 4.5.2018 klo 12.00.

Tarjouspyyntöasiakirjat

 

Loimaalla 16.4.2018

Loimaan kaupunki
Rakennuttamispalvelut

Loimaan kaupunki etsii omistamaansa kiinteistöön, osoitteessa Huvilakatu 33, palveluntuottajaa tuottamaan lastensuojelun laitoshoidon palveluja. Laitosyksikössä voidaan hoitaa enintään seitsemää lasta/nuorta. Kaupunki vastaa kiinteistön ylläpitokuluista (siivous pois lukien).

Osallistumiskutsu on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa, "Hilma, julkiset hankinnat", osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi sekä Loimaan kaupungin kotisivuilla, osoitteessa www.loimaa.fi/hankinnat.

Osallistumishakemus liitteineen tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään 30.4.2018 klo 12:00 osoitteeseen:

Loimaan kaupunki
Hyvinvointivaliokunta
Vareliuksenkatu 1, 32200 LOIMAA

tai sähköpostilla: hankinnat@loimaa.fi

Allekirjoitettu osallistumiskutsu 11.4.2018.pdf

Osalllistumishakemus Liite 1.docx

Tarjouspyyntö lastensuojelun laitoshoidon palveluista.pdf

Sopimusluonnos.pdf

 Loimaa 11.4.2018

Hyvinvointivaliokunta