Hankinnat

Loimaan kaupungin tekniset ja ympäristöpalvelut pyytää tarjousta Hirvikosken keskusurheilukentän perusparannuksesta.

Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa "Hilma, julkiset hankinnat".

Tarjoukset tulee toimittaa 15.8.2017 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Loimaan kaupunki
Tekniset ja ympäristöpalvelut
Loimijoentie 74
32440 Alastaro

 

Loimaalla 28.6.2017
 

Loimaan kaupunki
Tekniset ja ympäristöpalvelut

 

---------------------------------------

Tarjouspyyntöön esitetyt lisäselvitykset ja vastaukset esitettyihin kysymyksiin.

10.7.2017:
Hyväksytäänkö riittäväksi referenssiksi kaksi valmistunutta ja yksi meneillään oleva urheilukentän peruskorjaushanke viimeisen viiden vuoden ajalta?
- Kyllä riittää.

2.8.2017:
Riittävätkö suunnitellut rakennekerros vahvuudet pinnoitettujen alueiden alla? Mielestäni pitäisi olla 1000 mm.
- Vanhaa kenttää korjattaessa kannattaa tarveharkintaisesti suunnitella uusi rakenne kentän nykyisen kunnon mukaan. Maastomittausten perusteella Hirvikosken kenttä on pitänyt hyvin muotonsa, eikä laajoja painumia tai muodonmuutoksia ole. Sen vuoksi ei kannata uusia kaikkia rakennekerroksia.

14.8.2017:
Hirvikosken keskusurheilukentän perusparannuksen tarjouspyynnön 2017-018037 seuraavat asiakirjat Hilmaan on korjattu: Asiakirjaluettelo, tarjouspyyntökirje ja urakkaohjelma. Korjaus koski virheellistä lukemaa sidotussa kestopäällysteen määrässä, urakkaohjelma kohta 7.5. Tarjouksen jättöaika on myös pidentynyt 21.8.2017 klo 12 asti.