Hankinnat

Ateriakuljetusten hankintailmoitus on julkaistu hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-005505

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa viimeistään 13.3.2017 klo 10:00 osoitteeseen  jaakko.kaunisto@loimaa.fi

Kysymykset on esitettävä suomen kielellä.

Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Ateriakuljetukset”

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään 17.3.2017 sähköisesti osoitteessa www.loimaa.fi/hankinnat Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön.

Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat tilaajaa sitovia.

 

Sitova suomenkielinen kirjallinen tarjous liitteineen tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään 5.4.2017 klo 10:00 osoitteeseen:

Loimaan kaupunki

Perusturvalautakunta

Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa

tai sähköpostilla: hankinnat@loimaa.fi