Hankinnat

Loimaan kaupunki etsii omistamaansa kiinteistöön, osoitteessa Huvilakatu 33, yritystä tuottamaan lastensuojelun ammatillisen perhekodin palveluja. Perhekodissa voidaan hoitaa enintään seitsemää lasta/nuorta.

Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa, "Hilma, julkiset hankinnat", osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi sekä Loimaan kaupungin kotisivuilla, osoitteessa www.loimaa.fi/hankinnat.

Osallistumishakemus tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään 12.2.2018 klo 10:00 osoitteeseen:

Loimaan kaupunki
Hyvinvointivaliokunta
Vareliuksenkatu 1, 32200 LOIMAA

tai sähköpostilla: hankinnat@loimaa.fi

Osallistumiskutsu.pdf

Osalllistumishakemus_liite 1.pdf

Loimaa 11.1.2018

Hyvinvointivaliokunta