Hankinnat

Loimaan kaupunki etsii omistamaansa kiinteistöön, osoitteessa Huvilakatu 33, palveluntuottajaa tuottamaan lastensuojelun laitoshoidon palveluja. Laitosyksikössä voidaan hoitaa enintään seitsemää lasta/nuorta. Kaupunki vastaa kiinteistön ylläpitokuluista (siivous pois lukien).

Osallistumiskutsu on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa, "Hilma, julkiset hankinnat", osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi sekä Loimaan kaupungin kotisivuilla, osoitteessa www.loimaa.fi/hankinnat.

Osallistumishakemus liitteineen tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään 30.4.2018 klo 12:00 osoitteeseen:

Loimaan kaupunki
Hyvinvointivaliokunta
Vareliuksenkatu 1, 32200 LOIMAA

tai sähköpostilla: hankinnat@loimaa.fi

Allekirjoitettu osallistumiskutsu 11.4.2018.pdf

Osalllistumishakemus Liite 1.docx

Tarjouspyyntö lastensuojelun laitoshoidon palveluista.pdf

Sopimusluonnos.pdf

 Loimaa 11.4.2018

Hyvinvointivaliokunta