Kaupunki ja hallinto

Perustuslaki ja kuntien itsehallinto

Perustuslain 121 §:n perusteella Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnalle annetuista tehtävistä säädetään lailla. Kunnilla on verotusoikeus.

Kuntalaki

Kuntalaki on kuntia koskeva yleislaki, jossa kuntien hallinnosta, taloudesta, päätöksenteosta ja muista asioista säädetään perustuslaissa tarkoitetulla tavalla. Kunnilla on kaikkiaan yli 600 eri lakeihin perustuvaa tehtävää.

Loimaan hallinto

Valtuusto vastaa kuntalain 13 § perusteella kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Loimaan hallintosääntö löytyy alla.

Kaupungin hallintosääntö

Kaupunginvaltuusto siirtää päätösvaltaa toimielimille hallintosäännössä. Siitä käy selville kunkin toimielimen päätösvalta. Toimielin voi siirtää omaa toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. Lisäksi se sisältää hallinnon ja päätöksenteon menettelyohjeet.

Hallintosääntö, Kv 20.6.2106.pdf


Valtuustosopimus

Valtuustosopimus  on  puolueiden keskinäisen tahdon ilmaus. Loimaalla siihen ovat liittyneet muut valtuustoryhmät paitsi  Vasemmistoliitto.  Sopimusta ei ole sisällön suhteen uusittu. 

Valtuustoryhmien sopimus 2013-2016

 

Yleistä tilastotietoa Loimaasta

           Alla linkkien takaa löytyy Lounaispaikka palvelun kautta tilastotietoa 

   Työttömyystilasto (kk tilasto, ajantasainen, graafinen)

     Asukasluku (kk tilasto, ajantasainen, graafinen)

     Esittelyvideo (HD julkaistu 09/2016, 2 ,47  min.)

Tiedotuslehti  Loimaata näkyvissä

            Viimeisen kaupungin tiedotuslehden löydät täältä  (5.7.2016) 

         

 

päivitetty: 27.9.2016