Kotisairaala

puh. 02 761 2482


Kotisairaala toimii seitsemänä päivänä viikossa klo 7.30-21.30.

Kotisairaala on muita avohoidon palveluja täydentävä vaihtoehto, joka mahdollistaa vuodeosasto-hoitoa tarvitsevan / vaativan potilaan hoitamisen hänen kotonaan, silloin kun potilas itse ja hänen omaisensa ovat siihen halukkaita.


Kotisairaalaan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Edellytyksenä on, että 

 • asiakas selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan itse, läheisten tai tukipalvelujen avulla
 • asiakas haluaa kotihoitoon, ja hänet voidaan siellä turvallisesti lääkärin ohjeiden mukaan hoitaa

  ​

 ​Asiakkaina voi olla mm.

 • tulehduspotilas, joka tarvitsee suonen sisäistä antibioottihoitoa
 • nestehoitoa tai kiireetöntä verensiirtoa tarvitseva potilas
 • laskimotukospotilas
 • tehostettua haavahoitoa tarvitseva potilas (hoitotarve 2 x / vrk tai useammin)
 • syöpä-/saattohoitopotilas (keskuslaskimokanyyliravitsemus, kivunhoito, infuusioportin huolto)
 • lääkeinfuusiopotilaat 
 • muut erikoissairaanhoidon potilaat, jotka ovat kotihoidossa (esim. diabeteksen hoidon tasapainotus)
 • vanhainkotien ja palveluasumisyksiköiden potilaat, joiden hoito on tehostettua

  ​

Asiakasmaksut ja hoidon sisältö

 • hoitovuorokausimaksu 20,00 eur/vrk
 • sotainvalideilta, joiden invaliditeetti on yli 25 %, ei peritä asiakasmaksua
 • pysyvässä laitoshoidossa olevan asiakkaan hoitomaksu ennallaan

Asiakasmaksu sisältää sairaanhoitajien ja tarvittaessa lääkärin kotikäynnit lukumäärästä riippumatta, kotisairaalahoitoa vaativan sairauden lääkityksen, perushoitotarvikkeet, injektiolääkkeet, kyseiseen hoitojaksoon liittyvät röntgen- ja laboratoriotutkimukset.

 

päivitetty: 18.5.2017