Kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoito

Kotihoito sisältää kotisairaanhoidon, kotipalvelun, erilaiset tukipalvelut, yöpartiotoiminnan, kotisairaalatoiminnan, ennaltaehkäisevän toiminnan ja muut kotihoitoa tukevat palvelut.

Kotihoidon toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja –asetukseen, kansanterveyslakiin, terveydenhuoltolakiin, valtakunnalliseen ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevaan laatusuositukseen, vanhuspalvelulakiin ja Loimaan kaupungin ikäihmisten palveluiden strategiaan. Kotihoito toimii kiinteässä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Kotihoidon tavoitteena on toimintakykyä tukevan työotteen, ohjauksen, neuvonnan ja hoidon toteutuksen avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat hoito-, hoiva- ja huolenpitopalvelut kaupungin resurssien puitteissa. Toiminta on luottamuksellista, ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kotihoidon henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, jotka työskentelevät moniammatillisissa tiimeissä eteläisellä ja pohjoisella alueella.

Kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

 

Kotihoidon yhteystiedot

Kotihoidon toimisto
Kartanonmäen palvelukeskus
Juvantie 1, 32200 LOIMAA


Kotihoidon osastonhoitaja Kirsi Theodorakis
puh. 02 761 2381 / puhelinaika ma-pe klo 9.00-11.00


Eteläinen ja pohjoinen kotihoito

Henkilöstöhallinto

Kotihoidon apulaisosastonhoitaja Marjo Salminen
puh. 02 761 2525 / puhelinaika ma-pe klo 9.00-11.00

 
Palvelutarvearvioinnit

Tukipalvelut (ateriapalvelu, turvapuhelin, asiointi, kylvetys)

Yöpartiotoiminta, kotisairaanhoito ja kotisairaalatoiminta

 
Eteläinen kotihoito klo 7.00-21.00

Toiminnanohjaaja Leena Vättö
puh. 02 761 2457


Pohjoinen kotihoito klo 7.00-21.00

Toiminnanohjaaja Suzanne Nurmi
puh. 02 761 2410


Yöpartiotoiminta klo 21.00-7.00

Koko Loimaan alue puh.  02 761 2457

Kotihoidon fysioterapeutti Anne Levomäki
puh. 02 761 2348


Kotihoidon laskutusasiat

Palvelusihteeri Elina Kankare
puh. 02 761 2383

Palvelusihteeri Marja Rantomaa
puh. 02 761 2106

 

Kotihoidon sairaanhoitajat alueittain

Loimaan ydinkeskusta ja Kartanonmäki
puh. 02 761 2442 tai puh. 02 761 2458

Suopelto, Rauhala, Kaunismäki, Tuulensuu, Karhula ja Kauhanoja
puh. 02 761 2440

Mäenpää, Hulmi, Vesikoski, Myllykylä ja Peltoinen
puh. 02 761 2408

Mellilä ja Niinijoki
puh. 02 761 2411

Hirvikoski ja Tiaisentie
puh. 02 761 2403 tai puh. 02 761 2437

Metsämaa
puh. 02 761 2415

Alastaro ja Loimikoti
puh. 02 761 2424 tai puh. 02 761 2506

 

 


päivitetty: 19.5.2015