Kuntastrategia


Kuntastrategia

Uuden kuntalain myötä kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.


Loimaan strategia
on ladattavissa alla. 

Loimaan linja 2018 - 2019 Kv 5.3.2018

Strategia-taulukko 2018

 

Koko maakuntaa koskevat strategiat

Koko maakuntaa koskevat strategiat ja vastaavat vaikuttavat Loimaan kaupungin toimintaan. Keskeisimpiä ovat Varsinais-Suomen maakuntastrategia ja maakunnan liikennejärjestelmästrategia, jotka löytyvät alla olevien linkkien kautta.

Maakuntastrategia (pdf)

Liikennejärjestelmästrategia 2030 (pdf, 3160 kt)

päivitetty: 21.3.2018