Kuulutuksia

Asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 30.5.2017 - 29.6.2017 Loimaan kaupungin teknisessä ja ympäristöpalvelukeskuksessa (Loimijoentie 74, 32440 Alastaro) sekä kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/torikaava .

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti nähtävilläoloaikana, viimeistään 29.6.2017 klo 15.00 mennessä, Loimaan kaupunginhallitukselle osoitettuna tekniseen ja ympäristöpalvelukeskukseen, kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.

Loimaalla 29.5.2017

LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUS

KUULUTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 18.5.2017 tehdyllä päätöksellä määrännyt seuraavaa:

Päätöksellä dnro VARELY/2255/2016 määrätään vesiliikennelain 15 §:n mukainen kaikkia vesikulkuneuvoja koskeva nopeusrajoitus 10 km/h Loimijoelle Loimaan kaupungin alueella. Nopeusrajoitus tulee voimaan 1.9.2017.

Päätös pidetään nähtävillä 26.5. – 2.7.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja Loimaan kaupungissa osoitteessa Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa.  

Päätöksien nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisen Lehden numerossa 59/26.5.2017.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa Lehdessä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770

 

Turussa 19. päivänä toukokuuta 2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä MRL 62 § mukaisesti 4.5. - 5.6.2017 Loimaan kaupungin teknisessä ja ympäristöpalvelukeskuksessa (Loimijoentie 74, 32440 Alastaro) sekä kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/asemakaava.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisesti nähtävilläoloaikana, viimeistään 5.6.2017 klo 15.00 mennessä tekniseen ja ympäristöpalvelukeskukseen, kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.


Loimaalla 3.5.2017

Loimaan kaupunki, kaavoitus

KAUPUNGINVIRASTON AUKIOLO 2017

Kaupunginvirasto pidetään avoinna vuonna 2017 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Sosiaalitoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 13.00, muina aikoina asiakaskäynnit hoidetaan ajanvarauksella.

Kaupunginvirasto pidetään suljettuna ajalla 3. – 21.7.2017, johon aikaan mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan vuosilomat keskitetään.


Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017

KAUPUNGINHALLITUS
 

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Loimaan kaupungin kunnalliset ilmoitukset vuonna 2017 julkaistaan kau¬pungin ilmoitustaululla, os. Kauppalankatu 3, ja Loimaan Lehti -nimisessä sanomalehdessä sekä internetissä Loimaan kaupungin kotisivuilla, www.loimaa.fi

 

Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017 

KAUPUNGINHALLITUS

 

Hallintokuntien kokousajat ja päätösten nähtävilläolo vuonna 2017:

 

Kokousajat 2017.pdf
Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA