Kuulutuksia

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 22.1.2018 klo 18.00 kaupunginvaltuuston kokoushuoneessa os. Kauppalankatu 3, Loimaa. 

Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävissä 18.1.2018 alkaen Loimaan kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/poytakirjat ja kaupungintalolla viraston aukioloaikana klo 9.00 – 15.00.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalolla 29.1.2018  klo 9.00-15.00 sekä Loimaan kaupungin kotisivuilla  samasta päivästä lukien kahden vuoden ajan. 

Loimaalla  17. päivänä tammikuuta 2018 


Tarja Mäki-Punto-Ristanen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt
Loimaan kaupungille maantielain 27 § mukaista käsittelyä varten tiesuunnitelman Vt 9 riista-aidat, Loimaa

Tiesuunnitelma on nähtävänä 30 päivää  11.1.2018-9.2.2018
Loimaan kaupungissa tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO.

Tiesuunnitelmaa koskevat, Varsinais-Suomen ELY- keskukselle osoitettavat, muistutukset on toimitettava ennen nähtävänä oloajan päättymistä Loimaan kaupungille osoitteeseen tekniikka ja ympäristö –toimialan toimisto, Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Projektipäällikkö Matti Kiljunen, puh. 029 502 2796.

Loimaalla 10.1.2018

Loimaan kaupunki

Loimaan kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi Kauppatorilla jäätelönmyyntikioskipaikkaa, josta on lupa myydä jäätelöä, kahvia ja leivonnaisia.

Vuokraajalla on oikeus sijoittaa kioskin läheisyyteen pöytiä ja tuoleja 20 asiakaspaikkaa varten. Vuokraan ei sisällytetä sähköä eikä vettä.

Vuokra-aika alkaa 26.4.2018 ja päättyy 31.8.2019.

Tarjoukset tulee toimittaa osoitteella: kirjaamo@loimaa.fi tai Loimaan kaupunki, Tekniikka ja ympäristö –toimiala, Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO viimeistään torstaina 25.1.2018 klo 12.00 mennessä, merkinnällä ”Jäätelökioski”.

Lisätietoja asiasta antaa työpäällikkö Esa Aronoja, puh. 02 761 4241 tai sähköpostilla esa.aronoja@loimaa.fi.

Loimaalla 8.1.2018

Elinympäristövaliokunta


KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen 17/0440/2 29.12.2017. Päätös koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä tehtyä muutoksenhakua.

Muutoksenhakija: Alastaro Golf Oy

Päätös johon on haettu muutosta:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue 31.3.2016 nro 58/2016/2

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä 2.2.2018 asti Loimaan kaupungin hallintopalvelukeskuksessa, Kauppalankatu 3. 

Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA