Kuulutuksia


Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 7.6.2018 - 3.8.2018 tekniikka ja ympäristö –toimialan virastossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro sekä kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/lamminkatu. Virasto on suljettuna 2.7.-20.7.2018 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti nähtävilläoloaikana, viimeistään 3.8.2018 klo 15.00 mennessä, Loimaan kaupunginhallitukselle osoitettuna, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kir-jaamo@loimaa.fi.

Loimaalla 7.6.2018

LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUS

Kartanomäenkatu, Patruunankatu, KJ-väylät 1-5 ja Pikatie (MT213) PLV 506-660 22.5.2018 päivätty katusuunnitelmaehdotus pidetään nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 9.6. – 25.6.2018 Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa, os. Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO.

Muistutukset on toimitettava ennen nähtävänä oloajan päättymistä edellä mainittuun osoitteeseen. Lisätiedot katuinsinööri Jarkko Salminen, jarkko.salminen@loimaa.fi, puh. 02 761 4240.

KatusuunnitelmaehdotusLoimaalla 8.6.2018

Elinympäristövaliokunta

Lupajaosto on 30.5.2018 antanut seuraavat maa-aineslupapäätökset:

- Veljekset Wallin Oy, Majanojan kylään

- Räikkönen Oy, Virttaan kylään

- Soramyynti ismo Nurmi Oy, Mellilän kylään

 Wallin Oy, Raikkonen, Ismo Nurmi.pdf

Lupajaosto on 30.5.2018 antanut seuraavan ympäristölupapäätöksen murskauslaitokselle:

- Erkki Kulonen, Metsämaan kylään

Erkki Kulonen 30.5.2018.pdf

Kaupunginvaltuusto päätti julkaista kaupungin ilmoitukset vuonna
2018 kaupungin verkkosivuilla www.loimaa.fi ja tarvittaessa
Loimaan Lehti nimisessä sanomalehdessä. 

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja
rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion
alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään
nähtävänä ilmoitustaululla. 


Loimaalla 19. päivänä helmikuuta 2018 

KAUPUNGINHALLITUS
 
Kaupunginvirasto pidetään avoinna vuonna 2018 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Sosiaalitoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 13.00, muina aikoina asiakaskäynnit hoidetaan ajanvarauksella.

Kaupunginvirasto pidetään suljettuna ajalla 2. – 20.7. ja 27. – 31.12.2018, johon ajanjaksoon henkilöstön vuosilomat pääsääntöisesti keskitetään.


Loimaalla 19. päivänä helmikuuta 2018

KAUPUNGINHALLITUS
 
Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA