Kuulutuksia

KUULUTUS

Forssan kaupungin alueellinen jätelautakunta ilmoittaa, että jätehuollon biojätemaksujen maksuunpanoluettelo on nähtävänä osoitteessa Loimaan kaupunki, tekninen ympäristöpalvelukeskus, Loimijoentie 74, Alastaro 24.4. – 8.5.2017 keskuksen aukioloaikana.

Forssassa 21.4.2017
Jätelautakunta

 

TONTTIJAON JA TONTTIJAON MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

Tekninen johtaja on 14.2.2017 hyväksynyt Loimaan kaupungin 1(Keskusta) kaupunginosan korttelin 30 osan tonttijaon ja tonttijaon muutoksen.


TONTTIJAON HYVÄKSYMINEN

Tekninen johtaja on 7.4.2017 hyväksynyt Loimaan kaupungin 7(Myllykylä) kaupunginosan korttelin 37 tonttijaon.
Loimaalla 24. päivänä huhtikuuta 2017

Loimaan kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimi

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 24. päivänä huhtikuuta 2017 klo 18.00 kaupunginvaltuuston kokoushuoneessa os. Kauppalankatu 3, Loimaa, pidettävään kokoukseen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintopalvelukeskuksessa 2. päivänä toukokuuta 2017 klo 9.00 – 15.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Talousarviomuutos 2017/Investoinnit
- Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen
- Ero luottamustoimesta ja siitä aiheutuvat toimenpiteet / Tiina Korte-Mattila
- Ero luottamustoimista ja siitä aiheutuvat toimenpiteet / Vesa-Pekka Hiukkanen
- Äänestysaluejaotuksen muuttaminen
- Valtuustoaloite/Kestävän kehityksen ohjelma
- Pyöräteiden kunto - valtuustoaloite  
- Valtuustoaloite kaavamuutoksen toteuttamiseksi kauppahallia ym. varten 
- Valtuustoaloite terveyskeskusmaksun poistamisesta
- Puu- ja hirsirakentaminen - valtuustoaloite
- Luettelo valtuustoaloitteista
- Valtuutetut ja varavaltuutetut toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021

Loimaalla 19. päivänä huhtikuuta 2017

Tarja Mäki-Punto-Ristanen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 

Loimaan kaupunki järjestää Alastaron alueen asukkaille pihansiivousjätteen vastaanoton Alastaron vanhalla kaatopaikalla la 6.5.2017 klo 9.00 - 16.00.

Risut, oksat ja haravointijätteen voi tuona aikana tuoda kaatopaikalle maksutta.
Muulloin kaatopaikka on suljettu ja sen käyttö on kielletty.

 
Loimaalla 10.4.2017

Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus


Loimaan kaupungin yleisavustukset vuodelle 2017 on haettavana 28.4.2017 kello 15.00 mennessä seuraavasti. 

1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Toiminta-avustukset yhdistyksille                                    5 000 €

 Hakemukset osoitetaan Perusturvalautakunnalle  PL 31, 32201 Loimaa

Avustusten hakulomake tai www.loimaa.fi/avustukset

2. Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset

Kulttuuritoiminta                                                             44 600 €

a) yleisavustukset kulttuuritoimintaa harjoittaville yhteisöille

b) kohdeavustukset ovat haettavissa vuoden 2017 aikana eri hakemuksista

Lisätietoja kulttuurisihteeriltä 02 761 1210

 

Nuorisotoiminta                                                              26 800 €

a) yleisavustukset

b) palkkausavustukset

c) kohdeavustukset, jotka ovat haettavissa 15.11. klo 15 saakka ja myönnetään pääasiassa rekisteröimättömille nuorten ryhmille.

Lisätietoja nuorisosihteeriltä 02 761 1230 

Hakemukset kulttuuritoiminnan ja nuorisotoiminnan osalta toimitetaan osoitteeseen:

Loimaan kaupunki/Vapaa-aikalautakunta, Kanta-Loimaantie 7, 32210 Loimaa

 

Liikuntatoiminta                                                              66 000 €

Paikallisten rekisteröityjen liikuntajärjestöjen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ja paikallisten sekä alueellisten erityisliikuntaa tarjoavien rekisteröityjen yhdistysten järjestötoiminnan tukemiseen.

Avustus haetaan sähköisesti Seuraverkon kautta: www.seuraverkko.fi

Lisätietoja avustuksesta ja Seuraverkkoon kirjautumisesta www.loimaa.fi/avustukset-ja-stipendit.

Liikuntatoimen kohdeavustukset julistetaan haettavaksi syksyllä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Haku 15.11.2017 mennessä.

Lisätietoja liikuntasihteeriltä 02 761 1250  

Lomakkeet ja avustusohjesääntö löytyvät osoitteesta http://www.loimaa.fi/avustukset 

Hakemuslomakkeita saa myös sivistyspalvelukeskuksesta os. Kanta-Loimaantie 7 (ent. kunnantalo) ja kaupungintalon neuvonnasta, Kauppalankatu 3.

Avustusta ei myönnetä myöhässä saapuneisiin hakemuksiin. ​

 

Loimaalla 28.3.2017

Perusturvalautakunta

Vapaa-aikalautakunta


Avustushakemukset yksityisten teiden kunnossapitokustannuksiin on jätettävä viimeistään 2.5.2017 kello 15.00 osoitteella

Loimaan kaupunki
Tekninen lautakunta / Yksityistieavustus
Loimijoentie 74
32440 ALASTARO

Avustushakemuslomakkeet on lähetetty postitse kaikille tiedossa oleville tiehoitokunnille. Lomakkeita on saatavana myös kaupungin kotisivuilta (www.loimaa.fi/asiointi-verkossa) sekä Teknisestä ja ympäristöpalvelukeskuksesta osoitteesta Loimijoentie 74, Alastaro. Lisätietoja antaa Esa Kosonen puh. 02 761 4245.

Loimaalla 23.2.2017

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KAUPUNGINVIRASTON AUKIOLO 2017

Kaupunginvirasto pidetään avoinna vuonna 2017 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Sosiaalitoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 13.00, muina aikoina asiakaskäynnit hoidetaan ajanvarauksella.

Kaupunginvirasto pidetään suljettuna ajalla 3. – 21.7.2017, johon aikaan mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan vuosilomat keskitetään.


Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017

KAUPUNGINHALLITUS
 

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Loimaan kaupungin kunnalliset ilmoitukset vuonna 2017 julkaistaan kau¬pungin ilmoitustaululla, os. Kauppalankatu 3, ja Loimaan Lehti -nimisessä sanomalehdessä sekä internetissä Loimaan kaupungin kotisivuilla, www.loimaa.fi

 

Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017 

KAUPUNGINHALLITUS

 

Hallintokuntien kokousajat ja päätösten nähtävilläolo vuonna 2017:

 

Kokousajat 2017.pdf
Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA