Kuulutuksia

Loimaan kaupungin yleisavustukset vuodelle 2017 on haettavana 28.4.2017 kello 15.00 mennessä seuraavasti. 

1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Toiminta-avustukset yhdistyksille                                    5 000 €

 Hakemukset osoitetaan Perusturvalautakunnalle  PL 31, 32201 Loimaa

Avustusten hakulomake tai www.loimaa.fi/avustukset

2. Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset

Kulttuuritoiminta                                                             44 600 €

a) yleisavustukset kulttuuritoimintaa harjoittaville yhteisöille

b) kohdeavustukset ovat haettavissa vuoden 2017 aikana eri hakemuksista

Lisätietoja kulttuurisihteeriltä 02 761 1210

 

Nuorisotoiminta                                                              26 800 €

a) yleisavustukset

b) palkkausavustukset

c) kohdeavustukset, jotka ovat haettavissa 15.11. klo 15 saakka ja myönnetään pääasiassa rekisteröimättömille nuorten ryhmille.

Lisätietoja nuorisosihteeriltä 02 761 1230 

Hakemukset kulttuuritoiminnan ja nuorisotoiminnan osalta toimitetaan osoitteeseen:

Loimaan kaupunki/Vapaa-aikalautakunta, Kanta-Loimaantie 7, 32210 Loimaa

 

Liikuntatoiminta                                                              66 000 €

Paikallisten rekisteröityjen liikuntajärjestöjen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ja paikallisten sekä alueellisten erityisliikuntaa tarjoavien rekisteröityjen yhdistysten järjestötoiminnan tukemiseen.

Avustus haetaan sähköisesti Seuraverkon kautta: www.seuraverkko.fi

Lisätietoja avustuksesta ja Seuraverkkoon kirjautumisesta www.loimaa.fi/avustukset-ja-stipendit.

Liikuntatoimen kohdeavustukset julistetaan haettavaksi syksyllä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Haku 15.11.2017 mennessä.

Lisätietoja liikuntasihteeriltä 02 761 1250  

Lomakkeet ja avustusohjesääntö löytyvät osoitteesta http://www.loimaa.fi/avustukset 

Hakemuslomakkeita saa myös sivistyspalvelukeskuksesta os. Kanta-Loimaantie 7 (ent. kunnantalo) ja kaupungintalon neuvonnasta, Kauppalankatu 3.

Avustusta ei myönnetä myöhässä saapuneisiin hakemuksiin. ​

 

Loimaalla 28.3.2017

Perusturvalautakunta

Vapaa-aikalautakunta

Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristöpalvelukeskus hakee liikuntapaikanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Vapaamuotoiset hakemukset 31.3.2017 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja ja hakuohjeet www.loimaa.fi/avoimet työpaikat tai www.mol.fi

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen 17/0102/3 14.3.2017. Päätös koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä tehtyä muutoksenhakua.

Muutoksenhakija: Marja Saari, Jukka Saari ja Paavali Saari, sekä Eveliina Saari ja Arto Järvinen

Päätös johon on haettu muutosta:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 12.3.2015 nro 61/2015/1

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä 13.4. asti Loimaan kaupungin hallintopalvelukeskuksessa, Kauppalankatu 3. 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9 – 20.

 

Loimaan kaupungissa äänestysalueiden nimet ja paikat sekä osoitteet:

 

001 Yhteiskoulu                Yhteiskoulu                               Puistokatu 16

002 Keskuskoulu              Keskuskoulu                             Kalevalankatu 12

003 Hirvikoski                   Hirvikosken kunnantalo          Kanta-Loimaantie 7

004 Kauhanoja                  Kauhanojan koulu                   Vanha Hämeentie 240

005 Kojonkulma               Kojonkulman koulu                 Kojonperäntie 36

006 Metsämaa                  Kalliohovi                                  Metsämaantie 618

007 Niinijoki                      Niinijoen koulu                         Niinijoentie 845

008 Alastaro                      Alastaron kunnantalo             Loimijoentie 74

009 Virttaa                        Virttaan koulu                          Virttaanraitti 113

010 Mellilä                        Mellilän kirjasto                       Sahantie 1

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

 

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3. - 4.4.2017

 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat   ja -ajat Loimaalla ovat:

 

Loimaan pääkirjasto                 Kauppalankatu 17, 32200 Loimaa

ke-pe klo 10-18

la-su klo 10-14

ma-ti klo 10-18

 

Hirvikosken kunnantalo          Kanta-Loimaantie 7, 32210 Loimaa

ke-pe klo 10-16

ma-ti klo 10-18

 

Alastaron kunnantalo              Loimijoentie 74, 32440 Alastaro

ke-pe klo 10-16

ma-ti klo 10-18

 

Mellilän kirjasto                       Sahantie 1, 32300 Mellilä

ke-pe klo 10-14

ma-ti klo 14-18

 

 

Kotiäänestys

 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky toimia tai liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikoille ilman kohtuuttomia vaikeuksia voi äänestää ennakolta kotonaan.  Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, mikäli omaishoitaja

-          on tehnyt kaupungin kanssa omaishoitosopimuksen

-          asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa

-          on äänioikeutettu kaupungissa

 

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse Loimaan kaupungin vaihteeseen 02 76 110 viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16.

 

Laitosäänestys

 

Seuraavissa laitoksissa järjestetään ennakkoäänestys: Tyks Loimaa Akuutti kuntoutusosastot, Kartanonmäen palvelukeskus, Tuulensuun palvelukeskus, Tiaisentien palvelutalo, Mariian Kartano, Tammikoti, Ahos-koti, Ilola-kodit, Loimikoti, Ruusurinne.

 

Vaalitoimikunnat tiedottavat laitoksissa tapahtuvista ennakkoäänestysajoista lähemmin laitosten osastoilla.

 

 

Keskusvaalilautakunnan osoite on Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa.

Sihteeri Aija Männistö puh. 02 761 1112, vaihde 02 76 110.

 

Loimaalla 6. päivänä maaliskuuta 2017.

LOIMAAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

KUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA LOIMAAN KAUPUNGISSA

 

Kuntavaalien ulkomainonta saadaan aloittaa Loimaan kaupungissa kaupungin omistamilla yleisillä paikoilla sekä Kiinteistö Oy Hirvikosken Säästötalon omistamalla tontilla 22.3.2017 alkaen.

Mainokset on sijoitettava ja kiinnitettävä siten, etteivät ne haittaa näkyvyyttä ja liikennettä. Mainoksia ei saa kiinnittää valaisinpylväisiin, liikennemerkkipylväisiin eikä kaupungin omistamiin rakennuksiin.

1.(Keskusta) kaupunginosassa ja 2. (Tuulensuu) kaupunginosassa saa mainoksia sijoittaa kaupungin omistamille alueille ainoastaan sinne pystytettäviin vaaleihin osallistuvien puolueiden ja äänestäjäryhmien käyttöön luovutettaviin vaalimainostelineisiin. Mainosten järjestys on numerojärjestys vasemmalta oikealle. Kaupungin toimesta pystytettäviä vaalimainostelineitä koskeva luettelo ja kartta ovat nähtävissä Loimaan kaupungin kotisivuilla, osoitteessa www.loimaa.fi/kuulutuksia.

Vaaleihin osallistuvilla puolueilla ja äänestäjäryhmillä on kullakin oikeus pystyttää kaupungin kauppatorille yksi vaalimainostorni tai muu vastaava.  Lisäksi kullakin puolueella ja äänestäjäryhmällä on oikeus järjestää kauppatorilla 22.3.2017 alkaen yhden tunnin kestäviä puhetilaisuuksia.

Vaalimainostornien sijoituksesta, koosta ja rakenteesta on ennakolta sovittava puutarhuri Jarmo Parikan kanssa, puh. 02 761 4250 sekä torilla järjestettävistä puhetilaisuuksista torivalvoja Markus Poutasen kanssa, puh. 02 761 4251.

Vaalimainosjulisteet on poistettava vaaleja seuraavan päivän aikana.

 

 

Loimaalla 14.3.2017

Esa Aronoja

työpäällikkö


Vaalimainostelineiden sijoituspaikat:

1.   Kauppatori, os. 32200 LOIMAA

2.   Turuntien ja Asemakadun puistoalue, os. 32200 LOIMAA

3.   Tampereentie (Kyttälänkadun liittymä), os. 32200 LOIMAA

4.   Aleksis Kivenkadun ja Kalevalankadun risteysalueen puisto, os. 32200 LOIMAA

5.   Hirvikoski/Kiinteistö Oy Hirvikosken Säästötalon tontti os. Hirvikoskentie 32210 LOIMAA

6.   Tori, os. Kauppakuja   32440 ALASTARO

7.   Vuokratalo 2, os. Ojakkaantie 2 32300 MELLILÄ

Loimaan kaupungin leirikeskus Kalikan huoltorakennuksen käyttövuorot ovat haettavissa ajalle 1.5.–30.9.2017, vuokrattavissa on joko huoltorakennus (koko alueen käyttöoikeus) tai alue yksityiskäyttöön.

 Mellilänjärven takkatuvan ja rantasaunan käyttövuorojen keskitetty haku ajalle 1.5.-31.8.2017. Muina aikoina jatkuva haku.

 Vuoroja myönnetään järjestyssääntöjen mukaisesti.  Varsinaisen haun jälkeen vapaita vuoroja myönnetään varausjärjestyksessä.

 Alueen esittelyt, varauslomake ja järjestyssäännöt löytyvät http://loimaa.fi/virkistys . Hakulomakkeita on saatavana myös Loimaan kaupungin palvelupisteistä.

 Hakemukset tulee toimittaa osoitteella Loimaan kaupunki, vapaa-aikapalvelut  PL 129, 32201 LOIMAA tai sähköisesti Kalikan osalta nuova@loimaa.fi  ja Mellilänjärven osalta liikunta@loimaa.fi viimeistään 31.3.2017. Tiedustelut Kalikan huoltorakennuksen osalta nuorisotoimistosta puh. 02 761 1230 ja Mellilänjärven takkatuvan ja rantasaunan osalta liikuntatoimistosta 02 761 1250

 Vapaa-aikapalvelut

Loimaan kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 20.2.2017 MRL 7 §:n mukaisesti laaditun kaavoitus-katsauksen vuodelle 2017. Katsauksessa esitellään ajankohtaisia kaava-asioita sekä niiden käsittelyvaiheita.

Kaavoituskatsaus pidetään nähtävillä 2.3. – 3.4.2017 Loimaan kaupungin teknisessä ja ympäristöpalvelukeskuksessa (os. Loimijoentie 74, Alastaro).

Katsaus on nähtävillä myös kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/kaavoitus.

Loimaalla 28.2.2017

LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUS


Avustushakemukset yksityisten teiden kunnossapitokustannuksiin on jätettävä viimeistään 2.5.2017 kello 15.00 osoitteella

Loimaan kaupunki
Tekninen lautakunta / Yksityistieavustus
Loimijoentie 74
32440 ALASTARO

Avustushakemuslomakkeet on lähetetty postitse kaikille tiedossa oleville tiehoitokunnille. Lomakkeita on saatavana myös kaupungin kotisivuilta (www.loimaa.fi/asiointi-verkossa) sekä Teknisestä ja ympäristöpalvelukeskuksesta osoitteesta Loimijoentie 74, Alastaro. Lisätietoja antaa Esa Kosonen puh. 02 761 4245.

Loimaalla 23.2.2017

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KAUPUNGINVIRASTON AUKIOLO 2017

Kaupunginvirasto pidetään avoinna vuonna 2017 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Sosiaalitoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 13.00, muina aikoina asiakaskäynnit hoidetaan ajanvarauksella.

Kaupunginvirasto pidetään suljettuna ajalla 3. – 21.7.2017, johon aikaan mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan vuosilomat keskitetään.


Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017

KAUPUNGINHALLITUS
 

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Loimaan kaupungin kunnalliset ilmoitukset vuonna 2017 julkaistaan kau¬pungin ilmoitustaululla, os. Kauppalankatu 3, ja Loimaan Lehti -nimisessä sanomalehdessä sekä internetissä Loimaan kaupungin kotisivuilla, www.loimaa.fi

 

Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017 

KAUPUNGINHALLITUS

 

Hallintokuntien kokousajat ja päätösten nähtävilläolo vuonna 2017:

 

Kokousajat 2017.pdf
Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA