Kuulutuksia


Loimaan kaupunki järjestää Alastaron alueen asukkaille pihansiivousjätteen vastaanoton Alastaron vanhalla kaatopaikalla la 5.5.2018 klo 9.00 – 15.00.

Risut, oksat ja haravointijätteen voi tuona aikana tuoda kaatopaikalle maksutta. Muulloin kaatopaikka on suljettu ja sen käyttö on kielletty.


Loimaalla 16.4.2018

Tekniikka ja ympäristö -toimiala
Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 16.4.2018 klo 18.00 kaupunginvaltuuston kokoushuoneessa os. Kauppalankatu 3, Loimaa. 

Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävissä 11.4.2018 alkaen Loimaan kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/poytakirjat ja kaupungintalolla viraston aukioloaikana klo 9.00 – 15.00.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalolla 23.4.2018     klo 9.00-15.00 sekä Loimaan kaupungin kotisivuilla  samasta päivästä lukien kahden vuoden ajan. 

Loimaalla  11. päivänä huhtikuuta 2018 


Tarja Mäki-Punto-Ristanen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 

Väinämöisenkadun 15.11.2017 päivätty katusuunnitelmaehdotus pidetään nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 12.4. – 25.4.2018 Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa, os. Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO.

Muistutukset on toimitettava ennen nähtävänä oloajan päättymistä edellä mainittuun osoitteeseen.

Lisätiedot katuinsinööri Jarkko Salminen, jarkko.salminen@loimaa.fi,
puh. 02 761 4240.

Suunnitelmakartta
Pituusleikkaus
Tyyppipoikkileikkaukset

 
Loimaalla 11.4.2018

Elinympäristövaliokunta

Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä MRL 62 § mukaisesti 29.3. - 2.5.2018 tekniikka ja ympäristö –toimialan virastossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro, sekä kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/peltoinen.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisesti nähtävilläoloaikana, viimeistään 2.5.2018 klo 15.00 mennessä, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai kaupungintalolle (Kauppa-lankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.


Loimaalla 29.3.2018

Loimaan kaupunki, kaavoitus
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 26.3.2018 101 § käynnistää asemakaavamuutoksen Lamminkadun eteläpäässä. Kaavamuutos koskee 6. (Suopelto) kaupunginosan kortteleita 79-81, 85 ja 90-93 sekä katu-, viher- ja erityisaluetta.

Asemakaavamuutoksen, MRL 63 §:n tarkoittama, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 29.3.2018 alkaen tekniikka ja ympäristö –toimialan virastossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro, sekä kaupungin kotisivuilla http://loimaa.fi/lamminkatu.

Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan kirjallisesti viimeistään 30.4.2018 klo 15.00 mennessä, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.


Loimaalla 29.3.2018

Loimaan kaupunginhallitus

AUGUST  JA  LYYDIA  HEINON STIPENDIRAHASTON APURAHAT  2018                                                                       

Loimaan lukiolle nimetystä August ja Lyydia Heinon stipendirahastosta jaetaan apurahoja mainitusta lukiosta valmistuneille lahjakkaille nuorille jatko-opiskelua varten. Apurahoja voidaan myöntää

  • korkeakoulututkinnon suorittaneelle lisensiaattityötä, väitöskirjaa tai muuta tutkimustyötä varten,
  • korkeakouluopintoja tai niihin rinnastettavia muita opintoja varten, sekä
  • Novidan lukiosta keväällä 2018 valmistuville ylioppilaille.

Apurahat jakaa Loimaan lukion opettajakunta ja ne luovutetaan saajille henkilökohtaisesti lukion kevätjuhlassa 02.06.2018 Apurahojen saajille ilmoitetaan asiasta kirjeitse paria viikkoa aikaisemmin.

Hakemukset, joihin on liitetty mahdolliset suositukset ja joista tulee käydä ilmi suoritetut opinnot, opintomenestys sekä apurahan käyttösuunnitelma, pyydetään toimittamaan 27.04.2018, klo 15 mennessä osoitteella: Loimaan kaupunginhallitus, Kauppalankatu 3, 32200  LOIMAA. Kuoreen tunnus "Heinon apuraha".

Lisätietoja asiasta saa puhelimitse  rehtori Hannu Lahdelta, puh.

050 512 6049.

Loimaalla 16.03.2018

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginvaltuusto päätti julkaista kaupungin ilmoitukset vuonna
2018 kaupungin verkkosivuilla www.loimaa.fi ja tarvittaessa
Loimaan Lehti nimisessä sanomalehdessä. 

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja
rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion
alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään
nähtävänä ilmoitustaululla. 


Loimaalla 19. päivänä helmikuuta 2018 

KAUPUNGINHALLITUS
 
Kaupunginvirasto pidetään avoinna vuonna 2018 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Sosiaalitoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 13.00, muina aikoina asiakaskäynnit hoidetaan ajanvarauksella.

Kaupunginvirasto pidetään suljettuna ajalla 2. – 20.7. ja 27. – 31.12.2018, johon ajanjaksoon henkilöstön vuosilomat pääsääntöisesti keskitetään.


Loimaalla 19. päivänä helmikuuta 2018

KAUPUNGINHALLITUS
 

Loimaan kaupungin yksityisteiden vuoden 2018 kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa 15.2.2018 ja päättyy 30.4.2018. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kunnossapitoavustukset tulee ensisijaisesti toimittaa sähköistä hakulomaketta käyttäen, https://loimaa.tiekuntarekisteri.fi.

Vuonna 2018 haku on mahdollista vielä myös paperilomakkeella. Lomakkeita saa Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistosta, osoitteesta Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO, jonne myös paperiset avustushakemukset tulee toimittaa.

Tiekunnille on lähetetty kirjeet, joissa on ohjeet sähköiseen hakemukseen.

Lisätiedot: mittausteknikko Esa Kosonen, puh. 02 761 4245, esa.kosonen@loimaa.fi


Loimaalla 26.1.2018

ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA

Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA