Kuulutuksia

Loimaan kaupunginvaltuusto on 5.3.2018 § 14 hyväksynyt 
Kartanomäen korttelia 21 sekä puisto- ja katualuetta koskevan asemakaavamuutoksen.

Loimaalla 9. päivänä maaliskuuta 2018 

LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUS