Kuulutuksia

21.9.2017 päivätty asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 9.11.2017 - 11.12.2017 Loimaan kaupungin teknisessä ja ympäristöpalvelukeskuksessa (Loimijoentie 74, 32440 Alastaro) sekä kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/asemakaava.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti nähtävilläoloaikana, viimeistään 11.12.2017 klo 15.00 mennessä, Loimaan kaupunginhallitukselle osoitettuna tekniseen ja ympäristöpalvelu-keskukseen, kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.

Loimaalla 8.11.2017

LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUS