Kuulutuksia

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9 – 20.

 

Loimaan kaupungissa äänestysalueiden nimet ja paikat sekä osoitteet:

 

001 Yhteiskoulu                Yhteiskoulu                               Puistokatu 16

002 Keskuskoulu              Keskuskoulu                             Kalevalankatu 12

003 Hirvikoski                   Hirvikosken kunnantalo          Kanta-Loimaantie 7

004 Kauhanoja                  Kauhanojan koulu                   Vanha Hämeentie 240

005 Kojonkulma               Kojonkulman koulu                 Kojonperäntie 36

006 Metsämaa                  Kalliohovi                                  Metsämaantie 618

007 Niinijoki                      Niinijoen koulu                         Niinijoentie 845

008 Alastaro                      Alastaron kunnantalo             Loimijoentie 74

009 Virttaa                        Virttaan koulu                          Virttaanraitti 113

010 Mellilä                        Mellilän kirjasto                       Sahantie 1

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

 

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3. - 4.4.2017

 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat   ja -ajat Loimaalla ovat:

 

Loimaan pääkirjasto                 Kauppalankatu 17, 32200 Loimaa

ke-pe klo 10-18

la-su klo 10-14

ma-ti klo 10-18

 

Hirvikosken kunnantalo          Kanta-Loimaantie 7, 32210 Loimaa

ke-pe klo 10-16

ma-ti klo 10-18

 

Alastaron kunnantalo              Loimijoentie 74, 32440 Alastaro

ke-pe klo 10-16

ma-ti klo 10-18

 

Mellilän kirjasto                       Sahantie 1, 32300 Mellilä

ke-pe klo 10-14

ma-ti klo 14-18

 

 

Kotiäänestys

 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky toimia tai liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikoille ilman kohtuuttomia vaikeuksia voi äänestää ennakolta kotonaan.  Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, mikäli omaishoitaja

-          on tehnyt kaupungin kanssa omaishoitosopimuksen

-          asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa

-          on äänioikeutettu kaupungissa

 

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse Loimaan kaupungin vaihteeseen 02 76 110 viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16.

 

Laitosäänestys

 

Seuraavissa laitoksissa järjestetään ennakkoäänestys: Tyks Loimaa Akuutti kuntoutusosastot, Kartanonmäen palvelukeskus, Tuulensuun palvelukeskus, Tiaisentien palvelutalo, Mariian Kartano, Tammikoti, Ahos-koti, Ilola-kodit, Loimikoti, Ruusurinne.

 

Vaalitoimikunnat tiedottavat laitoksissa tapahtuvista ennakkoäänestysajoista lähemmin laitosten osastoilla.

 

 

Keskusvaalilautakunnan osoite on Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa.

Sihteeri Aija Männistö puh. 02 761 1112, vaihde 02 76 110.

 

Loimaalla 6. päivänä maaliskuuta 2017.

LOIMAAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA