Kuulutuksia

KUULUTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 18.5.2017 tehdyllä päätöksellä määrännyt seuraavaa:

Päätöksellä dnro VARELY/2255/2016 määrätään vesiliikennelain 15 §:n mukainen kaikkia vesikulkuneuvoja koskeva nopeusrajoitus 10 km/h Loimijoelle Loimaan kaupungin alueella. Nopeusrajoitus tulee voimaan 1.9.2017.

Päätös pidetään nähtävillä 26.5. – 2.7.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja Loimaan kaupungissa osoitteessa Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa.  

Päätöksien nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisen Lehden numerossa 59/26.5.2017.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa Lehdessä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770

 

Turussa 19. päivänä toukokuuta 2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus