Kuulutuksia


Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 7.6.2018 - 3.8.2018 tekniikka ja ympäristö –toimialan virastossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro sekä kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/lamminkatu. Virasto on suljettuna 2.7.-20.7.2018 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti nähtävilläoloaikana, viimeistään 3.8.2018 klo 15.00 mennessä, Loimaan kaupunginhallitukselle osoitettuna, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kir-jaamo@loimaa.fi.

Loimaalla 7.6.2018

LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUS