Kuulutuksia

Noin 9 km2 suuruinen suunnittelualue sijaitsee Niinijoen kylän keskustassa. Suunnittelualue rajautuu noin 1,5 km säteelle Niinijoen kyläkoulusta, rajaus tarkentuu työn edetessä. Kaavan tavoitteena on löytää päi-väkodin ja kyläkoulun läheisyydestä mahdollisia asuinpientalojen rakennuspaikkoja. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin sitä voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44§ ja 72§). Yleiskaava mahdollistaa rakentamisen kylän rakenteen kannalta edullisille paikoille ja parantaa näin kylän elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Tavoitteena on myös monipuolistaa Loimaan kaupungin rakennus-paikkavaihtoehtoja.

Osayleiskaavan, MRL 63 §:n tarkoittama, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.5. – 15.6.2018 Tekniikka ja ympäristö –toimialan virastossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro, sekä kaupungin kotisivuilla http://loimaa.fi/Niinijoki.

Aloitusvaiheen yleisötilaisuus pidetään Niinijoen koululla 29.5.2018 klo 17:00.

Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan viimeistään 15.6.2018 klo 15.00 mennessä, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai kaupungintalolle (Kauppa-lankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.

Loimaalla 15.5.2018

Loimaan kaavoitus