Kuulutuksia

Tekninen johtaja on 9.10.2017 hyväksynyt Loimaan kaupungin 13(Niittukulma) kaupunginosan korttelin 5 tonttijaon.Loimaalla 10. päivänä lokakuuta 2017

Loimaan kaupungin mittaustoimi