Kuulutuksia

Väinämöisenkadun 15.11.2017 päivätty katusuunnitelmaehdotus pidetään nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 12.4. – 25.4.2018 Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa, os. Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO.

Muistutukset on toimitettava ennen nähtävänä oloajan päättymistä edellä mainittuun osoitteeseen.

Lisätiedot katuinsinööri Jarkko Salminen, jarkko.salminen@loimaa.fi,
puh. 02 761 4240.

Suunnitelmakartta
Pituusleikkaus
Tyyppipoikkileikkaukset

 
Loimaalla 11.4.2018

Elinympäristövaliokunta