Kuulutuksia

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt
Loimaan kaupungille maantielain 27 § mukaista käsittelyä varten tiesuunnitelman Vt 9 riista-aidat, Loimaa

Tiesuunnitelma on nähtävänä 30 päivää  11.1.2018-9.2.2018
Loimaan kaupungissa tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO.

Tiesuunnitelmaa koskevat, Varsinais-Suomen ELY- keskukselle osoitettavat, muistutukset on toimitettava ennen nähtävänä oloajan päättymistä Loimaan kaupungille osoitteeseen tekniikka ja ympäristö –toimialan toimisto, Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Projektipäällikkö Matti Kiljunen, puh. 029 502 2796.

Loimaalla 10.1.2018

Loimaan kaupunki