Kuulutuksia

Loimaan kaupungin yksityisteiden vuoden 2019 kunnossapitoavustusten hakuaika
alkaa 18.3.2019 ja päättyy 30.4.2018 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kunnossapitoavustukset tulee ensisijaisesti toimittaa sähköistä hakulomaketta käyttäen, https://loimaa.tiekuntarekisteri.fi. Haku on mahdollista tehdä myös paperilomakkeella. Lomakkeita saa Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistosta, osoitteesta Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO, jonne myös paperiset avustushakemukset tulee toimit-taa.

Tiekunnille on aiemmin lähetetty kirjeet, joissa on ohjeet sähköiseen hakemukseen.

Lisätiedot: mittausteknikko Esa Kosonen, puh. 02 761 4245, esa.kosonen@loimaa.fi

Loimaalla 12.3.2019

ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA