Kylät - kylien neuvottelukunta

Vuoden 2005 kuntaliitoksen yhteydessä perustettiin kylien neuvottelukunta, jonka tehtävä on toimia tiedonkulun kanavana kahteen suuntaan. Toimikunta kokoontuu kolmesta neljään kertaa vuodessa.

Puheenjohtaja vuonna 2017 Jukka Ristimäki ja sihteerinä johtava maaseutuasiamies Markku Paija. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari osallistuu myös kokouksiin. Jäsenet edustavat kolmeatoista (13) kyläyhdistystä ja lisäksi osallistumisoikeus on Loimaa Seuralla, Alastaro Seuralla ja nuorisovaltuuston edustajalla

Loimaa kyläyhdistykset on lueteltu alla. Linkki yhdistyksen kotisivuille aukeaa nimestä. Kolmella yhdistyksellä ei ole kotisivuja.

  Alastaro
Haara-Onkijoki
Karhula-Piltola
Kauhanoja
Kojonkulma
Kurittula
Mellilä
Metsämaa
Niinijoki
Niinijokilaiset
Orisuo
Peltoinen
Virttaa

 

 

 

 

 

 

Leader-toiminta

Loimaa kuuluu Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit -toimintaryhmän alueeseen. Toimintaryhmän kotisivuilta löytyy tietoa kehittämishankkeiden ja yleishyödyllisten investointien hakumenettelystä. Alkuvaikeuksien jälkeen työ saatiin käyntiin syksyllä 2015 ja Loimaankin osalta myönteisiä päätöksiä on tullut.

Toimintaryhmän kotisivut

 

Varsinais-Suomen kylät  - kylien yhteistyö, koulutus ja edunvalvonta

Varsinais-Suomen kylät r.y. yhdistää kylätoimintaa. Yhdistyksen sivuilta löytyy tiedot  myös kylien vuokrattavista juhlatiloista. Loimaalta on mukana seitsemän (8) paikan tiedot (3/2017). Tiedot voi päivittää alla olevien kotisivujen kautta, valinta löytyy sivulta ylhäältä oikealta.

V-S kylien kotisivu

 

päivitetty: 2.2.2018