Lastensuojelu

Lastensuojelu

Vanhemmat ja muut huoltaja ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta, mutta tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta. Jos vanhemmat tai huoltaja eivät jostain syystä pysty huolehtimaan lapsen hyvinvoinnista, on Suomessa yhteiskunnan velvollisuus puuttua perheen tilanteeseen. Tällöin lastensuojelun tehtävänä on turvata lapsen hyvinvointi. Aina apu ei siis ole vapaaehtoista, vaan lastensuojelulaki määrää, että lastensuojeluviranomaisten täytyy ryhtyä tietyissä tilanteissa toimiin lapsen suojelemiseksi.

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteutetaan lastensuojelun sosiaalityössä silloin, kun on päätetty, että lapsi tai nuori on lastensuojelun asiakas. Päätös tehdään akuutin tilannearvion, lastensuojelun avohuollon tukitoimien aloittamisen tai palvelutarpeen arvioinnin seurauksena. Asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Lastensuojeluilmoitus toimitetaan sosiaalityöntekijä Kristiina Metsärannalle tai sosiaaliohjaaja Minna Pihtilälle osoitteeseen:

Loimaan sosiaalitoimisto, Pl 31, 32201 Loimaa

lastensuojeluilmoitus.pdf


           Lastensuojelun yhteystiedot, puhelinaika ma, ke-pe klo 11-12

Sosiaalityöntekijä Kristiina Metsäranta
puh. 02 761 2114    

Sosiaaliohjaaja Minna Pihtilä
puh. 02 761 2126

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Eija Littunen 
puh. 02 761 2111

Sosiaalityöntekijä Jaana Jalli
puh. 02 761 2113

Sosiaalityöntekijä Johanna Laine
puh. 02 761 2125   

Sosiaaliohjaaja Sini Sempilä-Sinkkonen
puh. 02 761 2115

Vs. sosiaaliohjaaja Leena Uuppo
puh. 02 761 2116

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa soita yleiseen hätänumeroon 112.

 
päivitetty: 23.3.2018