Tarpeellisten lomakkeiden lähteille


Lomakkeita

Kaikki maaseutuhallinnon lomakkeet on saatavissa suomi.fi -palvelusta

Eläintenpitoon liittyvät lomakkeet löytyvät Eviran lomakkeista


Vuokrasopimusmalli pellon ja tukioikeuksien vuokraamiseen

- vuokrasopimus (pdf)
 

Pelto-ojitus 

Pelto-ojituksesta on ilmoitettava kirjallisesti ELY-keskukseen vähintään 60 päivää ennen ojitykseen ryhtymistä. Ohessa aiheesta ohje ja ilmoituslomake

- ojituksesta ilmoittamisen ohje
- ojituksesta ilmoittamisen lomake

 

Ympäristöhallinnon lomakkeet

Ympäristölupaan ja lannan patterointiin mm. liittyvät lomakkeet

päivitetty: 4.3.2016