Nuorisovaltuusto

Nuva on loimaalaisten 14-19-vuotiaiden nuorten vaikuttajaelin, joka pyrkii omalla toiminnallaan

1. edistämään loimaalaisille nuorille tärkeitä asioita

2. osaltaan parantamaan loimaalaisten nuorten viihtyvyyttä

3. osallistumaan kunnallisten luottamuselinten toimintaan

4. opettelemalla ja oppimalla kunnallista päätöksentekoa ja demokratiaa


NUORISOVALTUUSTON VAALIT  5.5.2019 toimikaudelle syksy 2019-kevät 2021

Äänioikeus vaaleissa on vuosina 2000-2005 syntyneillä loimaalaisilla nuorilla. Äänioikeutetut voivat asettua ehddokkaiksi ja toimia tukiryhmän jäseninä. Vaaleja edeltävällä viikolla on ennakkoäänestys kouluissa ja oppilaitoksissa.

Ilmoittautumisaika ehdokkaaksi päättyyy 26.3.2019 klo 15.

Vaaleihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Anu Haapanen 050 536 4604 tai Pirkko Suhonen 050 387 0171 tai lähettää spostia nuova@loimaa.fi

Ilmoittautumislomake vaaleihin löytyy täältä.

Lomakkeen voit palauttaa  postitse tai jättämällä koulusi kansliaan, kirjastoon tai nuorisotiloille.

LÄHDE EHDOKKAAKSI!

päivitetty: 12.3.2019