Pöytäkirjat

 

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Loimaan kaupunki

Kokousten esityslistat julkaistaan heti, kun ne ovat valmistuneet. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan näillä sivuilla niiden tarkastuksen jälkeen, joka tapahtuu normaalisti noin viikon sisällä kokouksesta. Kunkin kokouksen esityslista korvautuu pöytäkirjalla sen jälkeen kun pöytäkirja on tarkastettu. Kuntaliiton antaman suosituksen mukaan pöytäkirjat näkyvät kotisivuilla kahden vuoden ajan.

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät tämän linkin kautta.

Esityslistan ja pöytäkirjan yläosasta löytyy asian valmistelleen virkamiehen yhteystieto. Lisätietoa kannattaa kysyä tarvittaessa tältä henkilöltä tai asian esittelijältä. Järjestelmä ei sisällä hakujärjestelmää.

Asian salassapito perustuu aina laissa olevaan normiin. Yleisesti tällaisia asioita ovat esimerkiksi henkilöön liittyvät päätökset.


Kuntien yhteistoiminta

Kuntien toiminnasta merkittävä osa on järjestetty kuntayhtymien kautta. Loimaan kannalta keskeisimmät kuntayhtymät ovat Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Lounais-Suomen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Linkit niiden esityslista-pöytäkirjajärjestelmiin löytyvät alla.

 

Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Lounais-Suomen ammatillisen koulutuksen ky

päivitetty: 11.10.2016