Rakentamisen viranomaisvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Ympäristö- ja rakennusvalvontayksikkö palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta, sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennettaessa.
 
Loimaalla voi kysyä neuvoa rakentamiseen liittyen sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta ympäri vuorokauden.

päivitetty: 6.3.2015