Sosiaalipalveluiden odotusajat

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA 01.01.-30.06.2018

Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat: Tehostettuun palveluasumiseen keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli 36 vrk riippuen tilanteen kiireellisyydestä. Jatkohoitopaikkaa tehostettuun asumispalveluun jonotti puolen vuoden aikana yhteensä 44 henkilöä. Tarpeen mukainen kotihoito 0-3 vrk, kotihoidon tukipalvelut 0-3 vrk, palvelutarpeen arviointi 1-7 vrk palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidontuki on myönnetty 0-3 kk kuluessa, aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Perusteet täyttäviä määrärahan vapautumista odottavia hakijoita ei ollut jonossa 01.07.2018

Loimaalla 01.08.2018  

Vanhustyön ohjaaja

 

 

päivitetty: 1.8.2018