Sosiaalipalveluiden odotusajat

 

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA 01.07.-31.12.2016

Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat: Tehostettuun palveluasumiseen keskimääräinen jonotusaika oli 43 vrk riippuen tilanteen kiireellisyydestä. Tarpeen mukainen kotihoito 0-3 vrk, kotihoidon tukipalvelut 0-3 vrk, palvelutarpeen arviointi 1-7 vrk palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.


Omaishoidontuki on myönnetty 0-3 kk kuluessa, aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Perusteet täyttäviä määrärahan vapautumista odottavia hakijoita ei ollut jonossa 01.01.2017


Loimaalla 20.01.2017
Vanhustyön ohjaaja

 

 

 

päivitetty: 24.1.2017