Sosiaali- ja perhepalvelut

Palvelulinjan esimies
Heli Kaskiluoto sosiaalityön johtaja
Vareliuksenkatu 1, 32200 LOIMAA
puh. 02 761 2130 tai 040 575 4143

 

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää sosiaalitoimesta virka-aikana tai kiireellisissä tapauksissa sosiaalipäivystyksestä numerosta 112.

Sosiaalihuollon tarpeen arviointi(lapsi,nuori).pdf

Sosiaalihuollon tarpeen arviointi(lapsi,nuori).doc

Sosiaalihuollon tarpeen arviointi(aikuinen)pdf.pdf

Sosiaalihuollon tarpeen arviointi(aikuinen).doc

Yleinen sosiaalityö

 • toimeentulotuki
 • päihdehuollon kuntoutusjaksojen maksusitoumukset
 • mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
 • aktivointisuunnitelmat TE-toimiston kanssa
 • kotouttaminen
 • muu ohjaus ja neuvonta

 
Lastensuojelu

 • lastensuojelun tarpeen selvitys
 • avohuollon tukitoimet
 • kiireellinen sijoitus
 • huostaanotto
 • jälkihuolto 

Perheoikeudelliset palvelut

 • lastenvalvoja

Lapsiperheiden kotipalvelu

Vammaispalvelu

 • kehitysvammapalvelut

Työllistämistoiminta

 • kuntouttavaan työtoimintaan työharjoitteluihin ja muuhun tukityöllistämiseen liittyvät toimenpiteet
 • työpajat Duuniparkki ja Nuortentyöpaja
päivitetty: 9.5.2017