Tontit

Loimaan kaupunki myy rakennuskelpoisia tontteja ja muita maa-alueita.
Kaupungilla on tarjolla eri puolilla kaupunkia omakoti-, rivitalo-, kerrostalo- ja yritysrakentamiseen tarkoitettuja tontteja.

Keskusta-alueen tontit:

Esittelyvideo
Moisionpellon alue
Esittelyvideo
Juvan alue
Esittelyvideo Nahinlahti
Esittelyvideo
Nahinlahti, pidempi versio

Kyläkeskusten tontit:

Esittelyvideo Alastaro
Esittelyvideo Virttaa
Esittelyvideo Mellilä

Lisätietoja myytävien tonttien sijainnista, hinnasta ja pinta-alasta löydät esitteestä.

Loimaan kaupungin myytävät tontit kartalla.

Nahinlahden uudelle alueelle rakennetaan kunnallistekniikka tänä vuonna ja alueen rakennuspaikat ovat varattavissa sopivaan hintaan.
Varausmaksu on 70 €.

Tontin varaaminen ja osto

Tontinvarauslomake 2017.pdf

Tontinvarauslomake (sähköinen)

Varauslomakkeita saa myös Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimistosta (os. Loimijoentie 74, 32440 Alastaro).

Hakemuksen voi jättää ympäri vuoden.

Varaus on voimassa katuinsinöörin varauspäätöksestä seuraavan vuoden loppuun asti. Tontit varataan hakujärjestyksessä.

Tonttikauppa

Kauppakirjan laatii kaupunki. Kauppahinta on maksettava kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.
Rakentamatonta tonttia ei saa myydä edelleen ilman kaupungin suostumusta.

Huomioitavaa rakentamista suunniteltaessa

Tontti on rakennettava asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.
Oman hankkeen soveltuvuus rakennuspaikalle.
Noudatettava tontille vahvistettuja asemakaavamääräyksiä ja mahdollisia rakentamistapaohjeita.

Yhteystiedot:

Kiinteistörekisterinhoitaja Pirjo-Riitta Haarala ma-ke 02 761 4246
Mittausteknikko Esa Kosonen 02 761 4245
Katuinsinööri Jarkko Salminen 02 761 4240

 

päivitetty: 1.3.2018