Ympäristönsuojelu

Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristönsuojelu käsittelee ja valvoo ympäristölupia, maa-aineslupia ja vastaa ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain, maa-aineslain, vesihuoltolain ja maastoliikennelain valvonnasta.

 

Loimaan kaupungin kasvihuonepäästöt 2015

 

Henkilökunnan yhteystiedot

sposti: etunimi.sukunimi@loimaa.fi

Hanna-Maija Järvenpää
palvelusihteeri
02 761 4274

Matti Norr
ympäristötarkastaja
02 761 4273

päivitetty: 28.2.2017