Äänestäminen ja äänestyspaikat


Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9 – 20


Loimaan kaupungissa äänestysalueiden nimet- ja paikat sekä osoitteet:

001 Yhteiskoulu Yhteiskoulu Puistokatu 16
002 Keskuskoulu Keskuskoulu Kalevalankatu 12
003 Hirvikoski Hirvikosken kirjasto Hirvikoskentie 225
004 Alastaro Alastaron kunnantalo Loimijoentie 74
005 Mellilä Mellilän terveysasema Melliläntie 109


Ennakkoäänestys 15.-21.5.2019

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja ajat Loimaalla ovat:
Loimaan pääkirjasto Kauppalankatu 17, 32200 Loimaa
Hirvikosken kirjasto Hirvikoskentie 225, 32210 Loimaa
Alastaron kunnantalo Loimijoentie 74, 32440 Alastaro
Mellilän terveysasema Melliläntie 109, 32300 Mellilä

Äänestysajat ennakkoäänestyspaikoissa:

Loimaan pääkirjasto
ke-pe klo 10-18
la-su klo 10-14
ma-ti klo 10-18

Hirvikosken kirjasto
ke-pe klo 10-16
ma-ti klo 10-18

Alastaron kunnantalo
ke-pe klo 10-16
ma-ti klo 10-18

Mellilän terveysasema
ke-pe klo 10-14
ma-ti klo 14-18


Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voi ää-nestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä ylei-seen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muiden kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos omaishoitaja on tehnyt Loimaan kaupungin kanssa omaishoitosopimuksen ja kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti (Keskusvaalilauta-kunta, Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa) tai puhelimitse virka-aikana Loimaan kaupungin keskusvaalilautakunnan puhelinnumeroon 050-4750 111 viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16:00.


Laitosäänestys

Seuraavissa laitoksissa järjestetään ennakkoäänestys:
- TYKS Loimaan sairaala: akuutit kuntoutusosastot
- Kartanonmäen palvelukeskus
- Tuulensuun palvelukeskus
- Mariian Kartano
- Ahos-koti
- Loimikoti
- Ilolakoti
- Ruusurinne
- Mariianpuisto
- Aspa-koti Lumme
- Tammikoti/Mirjakoti

Vaalitoimikunnat tiedottavat laitoksissa tapahtuvista ennakkoäänestysajoista lähemmin laitosten osastoilla.


Keskusvaalilautakunnan osoite Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa ja puhelinnumero 050-4750 111
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ilpo Knuutila puh. 0500 531 759
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Rinta-Jouppi, puh. 050-3421 900
Keskusvaalilautakunnan varasihteeri Sami Männistö, puh. 02-7611 111