Ajankohtaista

Loimaalla asui lokakuussa 2019 omassa kodissaan 22 ja tehostetussa asumispalvelussa 9 veteraania, joita 1.11.2019 voimaan tullut laki koskee.

Veteraaniasioista vastaava Loimaan vanhustyön ohjaaja Kaija Muhonen on tehnyt syksyn aikana kattavan kotikäynnin jokaisen veteraanin luo. Myös veteraanin lähiomainen on kutsuttu mukaan, jos se on ollut veteraanin tahdon mukaista. Kotikäynnillä on käyty läpi koko palvelukirjo, kodin turvallisuus ja muut oleelliset asiat sekä sovittu mitä laitetaan asiakassuunnitelmaan. Loimaalla tehty asiakassuunnitelma liitteineen oli niin hyvä, että veteraanipiirin edustajat halusivat viedä sen myös Helsinkiin malliksi hyvästä toiminnasta. Sovituista palveluista on tehty lain edellyttämät viranhaltijapäätökset tukemaan veteraanien kotona asumista.

Kaikilta Loimaalla asuvilta veteraaneilta on poistettu asiakasmaksut jo 1.9.2019 alkaen niin kotihoidossa kuin tehostetussa asumispalvelussa. Veteraanit ovat saaneet jo aiemminkin runsaat palvelut kotiin Valtiokonttorin määrärahalla heille tehtyjen arviointien ja päätösten perusteella. Nyt on kaikkien luokse tehty uuden lain mukainen kattava kartoitus ja lisätty vielä entisestään apuja.

Uuden lain mukaisesti veteraaneille voidaan myöntää myös oikeus virkistystoimintaan, johon loimaalaisilta yksityisiltä hoivayrittäjiltä onkin jo tullut hienoja ideoita. Suunnitteilla ja osaksi jo toteutettunakin on mm. hevosajelua, yhteisiä lounastapaamisia sekä toiminnallisia virkistäviä ja kuntouttavia tapaamisia esim. Loimaan Seudun Hoivapalveluiden toimistotiloissa ja Tuulensuun Palvelu Oy:n toimintatiloissa. Tämän lisäksi veteraaniyhdistyksillä on jonkin verran myös omia tilaisuuksia jäsenilleen. Kulkemista varten on myönnetty taksikortteja ja tarvittaessa mahdollistetaan myös saattajan mukaantulo kaikkiin virkistäviin tapaamisiin.

Loimaan vanhustyön ohjaaja lähestyi sähköpostitse myös tasavallan presidentin kansliaa ja ehdotti luvan kysyttyään kahta loimaalaista elämänmyönteistä ja virkeää veteraania kutsuttavaksi Linnan Juhliin. Veteraanien sota-aikaisten ansioiden lisäksi molemmat ovat myös lahjakkaita taiteilijoita.

Loimaan veteraaneille kuuluu siis hyvää ainakin kotona asumisen tueksi myönnettävien palveluiden saatavuuden osalta. Kotona asuminen on ollut myös jokaisen toive ja siihen panostetaan.

Näissä veteraaneissa on meillä keskuudessamme sellainen voimavara ja kirjasto ettei sitä aina riittävästi ymmärretä ja muisteta. He ansaitsevat kaiken kunnioituksemme.

Kuva: SA-kuvat