Ankkuri-toiminta

Ankkuri on Loimaan poliisiasemalla toimiva moniammatillinen tiimi, johon kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Loimaan Ankkuri-tiimin toiminta-aluetta on Loimaan kaupunki sekä Auran, Kosken Tl, Marttilan, Oripään ja Pöytyän kunnat.

Ankkuri-toiminnan tavoitteena on
• Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
• Puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
• Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä

Ankkurin yhteystiedot

Loimaan Ankkuri-tiimi, Lounais-Suomen poliisilaitos, Loimaan poliisiasema, Vareliuksenkatu 2, PL 26, 32200 Loimaa

Poliisi Pekka Mäkelä, puh. 0295 446 653, pekka.t.makela@poliisi.fi

Sosiaalityöntekijä Anu Kankare, puh. 02 761 2132, 050 528 3560, anu.kankare@loimaa.fi

Psykiatrinen sairaanhoitaja Jukka Mertanen, 02 761 2112, 050 304 0029, jukka.mertanen@loimaa.fi