Asiakaskysely liittyen perhepalveluiden uudistukseen


Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut uudistuvat ja nyt tarvitsemme sinun apuasi selvittääksemme, millaisiksi palveluiden tulisi uudistua.

Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut, aina neuvolasta yläkouluun ja harrastustoiminnasta lastenlääkäripalveluihin kattava uudistus toteutetaan Loimaan seudun kunnissa. Kysely toteutetaan Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE) Varsinais-Suomessa toteuttavan Lupa auttaa! -hankkeen toimesta yhteistyössä Loimaan seudun kuntien kanssa.

Sinulla, lapsiperheiden palvelujen käyttäjällä, on ensiarvoisen tärkeä tieto siitä, mikä nykyisissä palveluissa toimii, mitä puutteita palveluissa on, ja miten palveluiden käyttäminen olisi jouhevampaa ja sinun erityistarpeet huomioonottavampaa. Sinulla on arvokasta tietoa palvelujen toimivuudesta ja erityisesti siitä, mihin suuntaan ja miten palveluja pitäsi kehittää. Kerro meille avoimesti, millaiset ovat sinulle ja perheellesi hyvin toimivat lapsi- ja perhepalvelut

Kysely suoritetaan anonyymisti eikä vastaajien henkilöllisyys tule tuloksia julkaistessa ilmi. Vastauksia käytetään Loimaan seudun lapsiperhepalvelujen kehittämiseksi. Kyselyyn vastaaminen kestää vain noin 5 minuuttia.

Loimaa:

https://link.webropolsurveys.com/S/381F8EBBB71695FA