Avoimet työpaikat

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen.

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


TULE TÖIHIN LOIMAAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELUUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄKSI!

 • Palkka rekrylisän kanssa 3734,00 € + sitoutumislisä 1000,00€ ensimmäisen vuoden jälkeen + 1000,00 € toisen vuoden sitoutumisen jälkeen
 • Kiinteä ja vakituinen työparityöskentely sosiaaliohjaajan kanssa
 • Eriytetty alkuarviointi- ja palvelutarpeen arviointi-työskentely
 • Ankkuri-toiminta Loimaan seudulla toimivaa
 • SOMA- mobiili käytössä (= Pro Consonan etäkäyttö)
 • Olemme saaneet koulutuksen systeemisen lastensuojelun menetelmään, tiimin käytössä tarvittaessa myös pari- ja perheterapeutti
 • Uudet laitteet videoneuvotteluissa sekä kahdenkeskisissä neuvotteluissa
 • Toimivat peruspalvelut, ei jonoja esim. perheneuvolaan eikä lapsiperheiden kotipalveluun
 • Toimiva VR- yhteys Turusta
 • Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Eduksi katsotaan työkokemus lapsiperheiden kanssa tehdystä työstä. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. 
 • Virka on haettavana pe 24.5.2019 klo 13.00 mennessä.

Koeaika on 6 kuukautta.

Yhteydenotot sekä lisätiedot sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto, heli.kaskiluoto@loimaa.fi, puh. 040 5754143                                                                        

 

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vammaispalveluissa on haettavana 

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ TAMMIKOTIIN 

Loimaan kaupungin kehitysvammapalvelujen ympärivuorokautisessa palveluasumisessa Tammi-/Mirjakodin ryhmäkodissa on tarjolla 17.6.2019 alkaen eri pituisia sijaisuuksia. Työsopimuksen jälkeen perehdytämme sinut tehtäviin. Edellytämme 18 vuoden ikää.

Yhteydenotot Tuire Äikää puh 02 761 2163 tai tuire.aikaa@loimaa.fi 


Loimaan kotihoidossa on haettavana 24.5.2019 klo 15 mennessä

 

·         1 Lähihoitajan toimi

·         1 Sairaanhoitajan, varahenkilön toimi  

 

Lähihoitajan toimen kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 272/2005 mukainen lähihoitajan kelpoisuus.

 

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna sairaanhoitajana, sekä soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään.

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Koeaika on kuusi kuukautta. Työpaikka on savuton.

Lisätietoja antaa: Kotihoidon osastonhoitaja Kirsi Theodorakis puh. 02 761 2381.  

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Hakemuksia ei palauteta. Kuoreen tunnus "hakemus".  

 

Loimaa 10.5.2019.

Kotihoidon hallinnollinen osastonhoitaja


Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on  

 

sairaanhoitajan toimen hakuaikaa jatkettu 29.5.2019 klo 15:een. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

 

Sairaanhoitajan toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on mielenterveys- ja päihdetyöryhmässä.

 

Mielenterveys- ja päihdeyksikön päihdetyöryhmä tarjoaa palveluita ihmisille, jotka tarvitsevat tietoa päihteistä ja peliongelmasta, päihdeongelman arviointia, tukea päihteistä irrottautumiseen ja mahdollisuuden luottamuksellisiin keskusteluihin, päihdekierteen katkaisuhoitoa (alkoholi ja seka-käyttö), arviointia ja ohjausta vieroitus- ja kuntoutushoitoon tai opioidiriippuvaisen vieroitus- ja korvaushoitoa.

 

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna sairaanhoitajana.

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on 6 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.  Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

 

Lisätietoja antaa: johtava hoitaja Anni Lintula puh. 02 7612220.

 

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

Loimaa 10.4.2019

johtava hoitaja


päivitetty: 17.5.2019