Avoimet työpaikat

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitysvammahuoltoon haetaan

lähihoitajia eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Tarjoamme työtä muutaman päivän sijaisuuksista kolmen kuukauden sijaisuuksiin, jatkuen mahdollisesti pidempään. Työpisteinä toimivat ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Tammikoti, joka tarjoaa kodin 17 kehitysvammaiselle aikuiselle sekä ohjatun palveluasumisen yksikkö Ruusurinne, joka tarjoaa kodin kahdeksalle kehitysvammaiselle aikuiselle. Ruusurinteen työntekijät työskentelevät lisäksi arkisin asumisyksikön vieressä sijaitsevalla Alastaron työtuvalla, joka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille.

Tammikodissa työntekijän työtehtäviin kuuluu perushoidollisten tehtävien lisäksi asukkaiden tukeminen, auttaminen ja ohjaaminen toimimaan arjessa mahdollisimman omatoimisesti. Työ on kolmivuorotyötä.

Ruusurinteessä työntekijän työtehtäviin kuuluu asukkaiden ohjaaminen toimimaan arjen askareissa mahdollisimman omatoimisesti kodissa sekä työ- ja päivätoiminnassa. Asumisyksikössä työskennellään aamuisin ja iltaisin yksin, joten toivommekin työntekijältä oma-aloitteisuutta sekä rohkeutta ja kykyä toimia yksin erilaisissa tilanteissa. Työtä tehdään kahdessa vuorossa.

Eduksi katsomme kehitysvamma-alan työkokemuksen, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot, kuntouttavan työotteen mukaisen työskentelyn sekä kiinnostuksen osallistua työn ja toiminnan kehittämiseen.

Perehdytämme sinut tehtäviin ja työpaikkojen menettelytapoihin. Tarjoamme sinulle työstään innostuneen ja kehitysvammaisuuteen perehtyneen tiimien tuen. Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta kehitysvammaisten henkilöiden kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, aktiivisuutta ja joustavuutta työyhteisön jäsenenä sekä itsenäistä, kehittämismyönteistä työotetta.

Työntekijältä vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2015 8 § mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Eduksi katsomme voimassa olevat LOVE-opinnot, suoritetun hätäensiapukurssin sekä Pegasos –potilastietojärjestelmän tuntemuksen.

Täytämme paikat heti sopivien osaajien löydyttyä, joten toimi nopeasti ja jätä hakemus, niin otamme sinuun yhteyttä!

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on enintään puolet työsuhteen kestosta.

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: Tammikodin lähiesimies Tuire Äikää (02 761 2163) tuire.aikaa@loimaa.fi sekä Ruusurinteen vastaava ohjaaja Päivi Isotalo (050 311 4635) paivi.isotalo@loimaa.fi   

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Voit olla meihin yhteydessä myös puhelimitse tai sähköpostitse!

 

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen.

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


Loimaan kaupungin suun terveydenhuollossa on haettavana hammashoitajan toimi 29.1.2020 klo 15.00 mennessä. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattirekisteriin merkitty hammashoitaja tai lähihoitaja osaamisalana suun terveydenhuolto. Työ on monipuolista hammashoitajan työtä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on 6 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitulta vaaditaan tartuntalain 48 § mukainen rokotussuoja. Työpaikka on savuton.

Lisätietoja antaa vastaava suuhygienisti Raija Tiainen tai hammashoitaja Tiina Haapala puh 0503288345 ja etunimi.sukunimi@loimaa.fi.

Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoitetaan vastaavalle suuhygienistille osoitteella Loimaan kaupunki Sosiaali-ja terveyspalvelukeskus Suun terveydenhuolto Raija Tiainen Vareliuksenkatu 1 32200 LOIMAA.
Kirjekuoreen merkintä HAMMASHOITAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.

15.1.2020

JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI


päivitetty: 15.1.2020