Kulttuuripalveluiden avustukset

Kulttuuripalveluiden avustukset

Kulttuuripalveluiden avustusten tarkoituksena on edistää, kehittää ja monipuolistaa Loimaan kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurikasvatuksen ja esittävän taiteen tukeminen.

Kulttuuripalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää sellaisten loimaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden toiminta on kulttuurilain 2§:n mukaista toimintaa. (vakiintuneeseen kulttuuritoimintaan)

 

Kulttuuripalveluiden yleisavustukset ovat haettavissa vuoden alusta huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset ovat haettavissa ajalla 1.1.- 15.11.

Lisätietoja kulttuurisihteeriltä 050 470 8767

 

Kulttuuripalveluiden avustuslomake

Avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2019

 Avustushakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Sivistyspalvelukeskus

Kanta-Loimaantie 7

Pl 129

32210 Loimaa