Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus

Euroopan Unionin yhteisöjen pitää soveltaa käytännössä EU:n yhteistä tietosuoja-asetusta 25.5.2018 alkaen . Samalla Suomessa aletaan soveltamaan myös uutta, tietosuoja-asetusta täydentävää tietosuojalakia.

Loimaan kaupungin tavoitteena on pystyä palvelemaan asiakkaitaan ja kuntalaisiaan mahdollisimman hyvin myös tietosuojaan liittyvissä asioissa. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. tietosuoja asioita mietitään osana muutoksia, uudistuksia ja riskienhallintaa.

Kaupunkiin on nimetty tietosuojatyöryhmä, joka koostuu toimialojen ammattilaisista, sekä kaupungin tietosuojavastaavasta. Tämä ryhmä ohjaa ja valvoo tietosuojan kehittämistä Loimaan kaupungissa ja seuraa tietosuoja-asetuksen noudattamista koko organisaatiossa.