Hulmin teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

Noin 22 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan koillispuolella Hulmin teollisuusalueella. Alueella on yritystoiminnan rakennuskantaa, kaukolämpölaitos, aurinkoenergian tuotantoalue, sähkön muuntamorakenteita ja peltokäytössä olevaa aluetta. Alue rajautuu etelässä teollisuus-, varasto-, toimitila- ja asuinrakennuksiin sekä viheralueeseen, länsi-pohjoispuolelta Tampereentiehen, koillisessa peltoalueeseen sekä idässä alue päättyy junaradan alueeseen. Kaavatyön tavoitteena on päivittää Hulmin teollisuusalueen asemakaava vastaamaan tulevaisuuden tarpeita laajentamalla kaukolämpöyhtiön maa-aluetta Leppäkuljunkadun ja rautatien väliselle rakentamattomalle peltoalueelle pääasiassa biomateriaalin laajempaan ja pitkäaikaisempaan varastointiin sekä polttolaitosten mahdollisiin tuleviin tarpeisiin. Samassa yhteydessä ajanmukaistetaan osittain päivitystarpeessa olevaa Hulmin teollisuusalueen asemakaavaa.

 ALOITUSVAIHE:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 22.10.2019 alkaen.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.10.2019

 

Huom. Katso päivitetty versio luonnosvaiheesta alta.

 

LUONNOSVAIHE:

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 16.1.- 17.2.2020 Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro) ja kaupungin internet-sivuilla www.loimaa.fi/kaavoitus (MRL 62, 63§).

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tai huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 17.2.2020 mennessä osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro, kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.

Loimaalla 3.1.2020
Loimaan kaupunki, kaavoitus

 

Kaavaluonnoskartta Hulmi teollisuusalueen ak akm 3.12.2019.pdf

Luonnoksen selostus Hulmin teollisuusalue 3.12.2019.pdf

Liitteet 1,3.4. (Tark. OAS 3.12.2019, Vastineraportti 3.12.2019, Havainnekuva 18.12.2019)_.pdf