Hulmin teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

Noin 22 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan koillispuolella Hulmin teollisuusalueella. Alueella on yritystoiminnan rakennuskantaa, kaukolämpölaitos, aurinkoenergian tuotantoalue, sähkön muuntamorakenteita ja peltokäytössä olevaa aluetta. Alue rajautuu etelässä teollisuus-, varasto-, toimitila- ja asuinrakennuksiin sekä viheralueeseen, länsi-pohjoispuolelta Tampereentiehen, koillisessa peltoalueeseen sekä idässä alue päättyy junaradan alueeseen. Kaavatyön tavoitteena on päivittää Hulmin teollisuusalueen asemakaava vastaamaan tulevaisuuden tarpeita laajentamalla kaukolämpöyhtiön maa-aluetta Leppäkuljunkadun ja rautatien väliselle rakentamattomalle peltoalueelle pääasiassa biomateriaalin laajempaan ja pitkäaikaisempaan varastointiin sekä polttolaitosten mahdollisiin tuleviin tarpeisiin. Samassa yhteydessä ajanmukaistetaan osittain päivitystarpeessa olevaa Hulmin teollisuusalueen asemakaavaa.

 ALOITUSVAIHE:

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä MRL 63 § mukaisesti 22.10. - 21.11.2019 Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro) ja kaupungin internet-sivuilla www.loimaa.fi/asemakaava.

Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 21.11.2019 mennessä osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai PL 9, 32201 Loimaa (kaupungintalo) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.

 

Loimaalla 16.10.2019

Loimaan kaupunki, kaavoitus

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.10.2019