Ikäihmisten neuvola

 

Kartanonmäen palvelukeskus
Juvantie 1, 32200 LOIMAA

Ikäneuvolan toiminta-ajatuksena on ennaltaehkäisevästi auttaa ja tukea ikääntyviä niin, että he voisivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan huolehtien omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Ikäneuvola on tarkoitettu kaikille yli 65-vuotiaille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä. Toiminnan tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan ikäihmisten erilaisia palvelutarpeita sekä ohjata ja neuvoa heitä tarvitsemissaan palveluissa.

Ikäneuvolassa voi varata ajan sairaanhoitajalle, joka antaa tukea ja tietoa erilaisissa hyvinvointiin, toimintakykyisyyteen ja terveyteen liittyvissä palveluissa.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

sairaanhoitaja Merja Järvi
ma–pe klo 8.00-9.00
puh. 02 761 2493

päivitetty: 26.5.2015