Kaupunki ja hallinto


Perustuslaki ja kuntien itsehallinto

Perustuslain 121 §:n perusteella Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnalle annetuista tehtävistä säädetään lailla. Kunnilla on verotusoikeus.

Kuntalaki

Kuntalaki on kuntia koskeva yleislaki, jossa kuntien hallinnosta, taloudesta, päätöksenteosta ja muista asioista säädetään perustuslaissa tarkoitetulla tavalla. Kunnilla on kaikkiaan yli 600 eri lakeihin perustuvaa tehtävää.

Loimaan hallinto

Valtuusto vastaa kuntalain 14 § perusteella kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Loimaan hallintosääntö löytyy alla.

Kaupungin hallintosääntö

Kaupunginvaltuusto siirtää päätösvaltaa toimielimille hallintosäännössä. Siitä käy selville kunkin toimielimen päätösvalta. Toimielin voi siirtää omaa toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. Lisäksi se sisältää hallinnon ja päätöksenteon menettelyohjeet. Loimaa otti 1.6.2017 käyttöön valiokuntamallin aiemman lautakuntamallin sijaan.

 

Hallintosääntö 10.12.2018


Organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio 1.6.2017

Yleistä tilastotietoa Loimaasta

           Alla linkkien takaa löytyy Lounaispaikka palvelun kautta tilastotietoa 

   Työttömyystilasto (kk tilasto, ajantasainen, graafinen)

     Asukasluku (kk tilasto, ajantasainen, graafinen)

     Esittelyvideo (HD julkaistu 09/2016, 2 ,47  min.)

Viestintä

Loimaa-esittelyvideo (julkaistu 09/2016, kesto 2,47 min)

Loimaata näkyvissä! -tiedotuslehdet luettavissa myös sähköisesti:

            Loimaata näkyvissä! -lehti 1/2016

            Loimaata näkyvissä! -lehti 1/2017

            Loimaata näkyvissä! -lehti 1/2018

            Loimaata näkyvissä! -lehti 1/2019

päivitetty: 7.5.2019