Kotihoito

Kotona asumista tukevat palvelut  

Kotihoito sisältää kotisairaanhoidon, kotipalvelun, erilaiset tukipalvelut, yöpartiotoiminnan, intensiivitiimin toiminnan, ennaltaehkäisevän toiminnan ja muut kotihoitoa tukevat palvelut.

Kotihoidon toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja –asetukseen, kansanterveyslakiin, terveydenhuoltolakiin, valtakunnalliseen ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevaan laatusuositukseen, vanhuspalvelulakiin ja Loimaan kaupungin ikäihmisten palveluiden strategiaan. Kotihoito toimii kiinteässä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Kotihoidon tavoitteena on toimintakykyä tukevan työotteen, ohjauksen, neuvonnan ja hoidon toteutuksen avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat hoito-, hoiva- ja huolenpitopalvelut kaupungin resurssien puitteissa. Toiminta on luottamuksellista, ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kotihoidon henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, jotka työskentelevät moniammatillisissa tiimeissä eteläisellä ja pohjoisella alueella.

Kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

 

Kotihoidon yhteystiedot

Kotihoidon toimisto (eteläinen)

 Vareliuksenkatu 2

32200 LOIMAA

Kotihoidon toimisto (pohjoinen) 

Tiaisentie  4-6

 32210 LOIMAA

Kotihoidon hallinnollinen osastonhoitaja Kirsi Theodorakis
puh. 02 761 2381 / puhelinaika ma-pe klo 9.00-11.00

Henkilöstöhallinto

 

Eteläinen kotihoito klo 7.00-21.30

Kotihoidon apulaisosastonhoitaja Lea Talvitie

puh. 02 761 2545 / puhelinaika ma-pe klo 9.00-11.00 

 

 Toiminnanohjaaja Johanna Nieminen

puh. 02 761 2457

 

Pohjoinen kotihoito klo 7.00-21.30

Kotihoidon apulaisosastonhoitaja Marjo Salminen
puh. 02 761 2535 / puhelinaika ma-pe klo 9.00-11.00 

Toiminnanohjaaja Suzanne Nurmi

puh. 02 761 2410


Yöpartiotoiminta klo 21.00-7.00

puh.  02 761 2457

 

Intensiivitiimi klo 7.00-21.00

puh. 02 761 2445

Sosionomi Sanna Ylösmäki / puhelinaika ma-pe klo 9-11

puh. 02 761  2525

Palvelutarvearvioinnit, tukipalvelut (ateriapalvelu, turvapuhelin, asiointi, kylvetys)

 

Kotihoidon laskutusasiat

Palvelusihteeri Elina Kankare
puh. 02 761 2383

Palvelusihteeri Marja Rantomaa
puh. 02 761 2106

 

 Kotihoidon fysioterapeutti

Anette Laine

puh. 02 761 2348

Ulla Heino

puh. 02 761 2498

Kotihoidon sairaanhoitajat alueittain

Loimaan ydinkeskusta ja Kartanonmäki
puh. 02 761 2442 tai puh. 02 761 2458

Suopelto, Rauhala, Kaunismäki, Tuulensuu, Karhula ja Kauhanoja
puh. 02 761 2440

Mäenpää, Hulmi, Vesikoski, Myllykylä ja Peltoinen
puh. 02 761 2408

Mellilä ja Niinijoki
puh. 02 761 2411

Hirvikoski ja Tiaisentie
puh. 02 761 2403 tai puh. 02 761 2437

Metsämaa
puh. 02 761 2415

Alastaro ja Loimikoti
puh. 02 761 2424 tai puh. 02 761 2506

päivitetty: 4.7.2019