Kuntastrategia


Kuntastrategia

Uuden kuntalain myötä kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.


Tutustu Loimaan strategiaan:

Loimaan Strategia 2019-2021

Strategian 2019-2021 tiivistelmä

Tutustu myös strategiatyön vaiheisiin

 

Koko maakuntaa koskevat strategiat

Koko maakuntaa koskevat strategiat ja vastaavat vaikuttavat Loimaan kaupungin toimintaan. Keskeisimpiä ovat Varsinais-Suomen maakuntastrategia ja maakunnan liikennejärjestelmästrategia, jotka löytyvät alla olevien linkkien kautta.

Maakuntastrategia (pdf)

Liikennejärjestelmästrategia 2030 (pdf, 3160 kt)

päivitetty: 21.10.2019