Lamminkadun eteläpään asemakaavamuutos

Noin 32 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan lounaispuolella, Lamminkadun eteläpäässä. Alue on osa Suopellon yritysaluetta. Alueen asemakaava on suurelta osin toteutunut, mutta suunnittelualueen eteläosa on pääosin vielä rakentumatta.

Asemakaavan tavoitteena on vastata alueella toimivien yritysten tarpeisiin ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä sekä ajantasaistaa nykyisiä asemakaavoja.

EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus on nähtävillä 7.6. - 3.8.2018.

Kaavakartta
Kaavaselostus

_____________________________

ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 29.3.2018 alkaen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma