Perhepalvelut

         

Perhepalveluja toteutetaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaaliohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, vertaisryhmätoiminta ja tuettujen sekä valvottujen tapaamisten/vaihtojen järjestäminen.

Ennaltaehkäisevien yleisten sosiaalipalvelujen tarkoituksena on tukea lapsiperheitä arjen, jaksamisen, vanhemmuuden ja kasvatuksen haasteissa. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja ja osallisuutta, parantaa hyvinvointia, tukea perheen toimintakykyä ja vanhemmuutta. Perhepalvelujen tuki on tarpeellista esimerkiksi silloin, kun perheessä on erityisiä tuen tarpeita sairastumisen tai elämänkriisin vuoksi tai perheen oma verkosto on pieni tai etäällä.

 

Tiedustelut sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista:

perhepalvelujen vs. vastaava ohjaaja Viljami Vuorinen

puh. 050 374 8066

osoite: Palininkatu 4, 32200 Loimaa

Perhepalvelujen esite.doc

      

päivitetty: 17.9.2019