Lapsiperheiden kotipalvelu

 

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Lapsiperheiden kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Kotipalvelulla tarkoitetaan: asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

 

Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi. Näitä syitä ovat: sairaus, synnytys, vamma, muu vastaava toimintakykyä alentava syy, erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöitä ovat:

lähihoitaja Mirka Juntunen-Hakala puh. 02 761 2611, 050 577 3447

lähihoitaja Marika Törmi, puh. 02 761 2613, 050 468 6974

päivitetty: 17.9.2019