Lastenvalvoja

 

Lastenvalvoja
Sosiaalityöntekijä Eija Littunen

Vareliuksekatu 1, 32200 LOIMAA
puhelinaika ma, ke-pe klo 11-12, puh. 02 761 2111

Isyyden selvittäminen

Lastenvalvoja hoitaa lasten isyyden selvittämistä ja vahvistamista koskevat asiat, silloin kun vanhemmat eivät ole keskenään naimisissa. Vuoden 2016 alusta alkaen mies voi tunnustaa lapsen isyyden jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa, jos tulevan lapsen isyys on selvä. Neuvolasta isyysasiakirjat toimitetaan lastenvalvojalle ja isyyden tunnustaneella on lapsen syntymän jälkeen 30 päivän aikana mahdollisuus perua tunnustus. Tämän jälkeen lastenvalvoja toimittaa isyyspaperit maistraattiin, jossa lapsen isyys vahvistetaan.

Mikäli lapsen isyys ei ole varma ja se halutaan tutkia oikeusgeneettisellä tutkimuksella, lastenvalvoja hoitaa isyydenselvittämisen.


Lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeudet sekä elatussopimukset

Lastenvalvoja neuvoo ja ohjaa vanhempia lapsen huoltoon ja elatukseen liittyvien sopimusten laatimisessa ja vahvistaa vanhempien tekemät sopimukset, jos ne ovat lapsen edun mukaisia. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevista asioista, tulee ratkaisu hakea käräjäoikeudelta.

Adoptio

Adoptio tarkoittaa lapseksiottamista. Lisätietoja niin kotimaisista kuin ulkomaisista adoptioista ja lapsen antamisesta adoptoitavaksi antaa Pelastakaa Lapset ry, http://www.pelastakaalapset.fi

Kansainvälisistä adoptioista tietoa antaa Interpedia ry, http://www.interpedia.fi

Perheen sisäisissä adoptioissa lain vaatimaa ottolapsineuvontaa antaa lastensuojelun sosiaalityöntekijät.

Elatustuki

Elatustukea voi lapsen lähivanhempi tai muu lapsen tosiasiallinen huoltaja hakea Kelalta. Kaikki elatustukeen liittyvät maksuasia (määrä, maksu, takaisinperintä ja perinnästä vapautus) hoidetaan Kelassa. Elatustuen myöntämisen ehtona on, että lapsen elatuksesta on vahvistettu sopimus tai oikeuden päätös tai lapsen isyyttä ei ole vahvistettu.

Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet

 

päivitetty: 18.9.2018