Loimaa 2020 Strategiatyö

 

Loimaan kaupunki teki vuoden 2018 aikana kuntastrategian uudistamistyön. Strategia on kunnan tiekartta tulevaisuuteen. Se kertoo millaisen Loimaan haluamme tulevaisuudessa.


Mikä kuntastrategia on?

Kuntastrategia on valtuuston lakisääteinen ohjausväline. Se sisältää kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Strategiassa tulee ottaa huomioon:

- kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
- palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
- kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
- omistajapolitiikka
- henkilöstöpolitiikka
- kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
- elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Strategian on perustuttava arvioon kaupungin nykytilanteesta, tulevista toimintaympäristön muutoksista sekä niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Mielipiteitä kuullaan laajasti

Syyskuussa toteutettiin kaikille kuntalaisille ja myös muille avoin kysely. Kyselyn lisäksi on kuultu ja osallistettu eri kohderyhmiä kuten kaupungin henkilöstö, konserniyhteisöt, yrittäjät, järjestöt, opiskelijat ja ikäihmiset.

Strategiatyöhön liittyen on kaikilla mahdollisuus antaa myös palautetta. Mitä tahansa strategiatyöhön liittyvää asiaa voi kommentoida koko strategiaprosessin ajan.

Aikataulu ja tiedotus


Kaupunginvaltuusto käsittelee uuden kuntastrategian joulukuun kokouksessaan. Tutustu myös strategiaprosessin aikatauluun.

Uudesta kuntastrategiasta ja sen vaiheista tiedotetaan kaupungin nettisivuilla ja facebookissa sekä paikallislehdessä. Strategiamateriaalit-sivulla julkaistaan kyselyn tulokset sekä muuta strategiaan liittyvää materiaalia. Blogit -sivulla julkaistaan uuden kaupunkistrategian valmistelun aikana aihepiiriin liittyviä eri henkilöiden kirjoituksia.

Yhteistyökumppani Loimaa Strategia 2020 -työssä on Hallintoakatemia.