Tarpeellisten lomakkeiden lähteille


Lomakkeita

Tukihakuun liittyvät lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivulta

Eläintenpitoon liittyvät lomakkeet löytyvät myös Ruokaviraston sivulta

Lomakenumerolla voit hakea myös suomi.fi -palvelusta


Vuokrasopimusmalli pellon ja tukioikeuksien vuokraamiseen

- vuokrasopimus (pdf)

 Valtakirja

Valtakirjamalli vuodelle 2019

Pelto-ojitus 

Pelto-ojituksesta on ilmoitettava kirjallisesti ELY-keskukseen vähintään 60 päivää ennen ojitykseen ryhtymistä. Ohessa aiheesta ohje ja ilmoituslomake

- ojituksesta ilmoittamisen ohje
- ojituksesta ilmoittamisen lomake

 

Ympäristöhallinnon lomakkeet

Ympäristölupaan ja lannan patterointiin mm. liittyvät lomakkeet Rullaa vaan rohkeasti ympäristökeskuksen sivua alaspäin, kyllä ne sieltä löytyvät!

 

päivitetty: 7.2.2019